Zysk z paneli PV


Nowy projekt ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii wprowadzi system net-metering dla tzw. mikroinstalacji, czyli systemów do wytwarzania energii elektrycznej do 40 kW. Montując i przyłączając instalację do sieci, lokalny operator założy na swój koszt dwukierunkowy licznik energii. Różnica pomiędzy energią wyprodukowaną i zużytą będzie podlegała sprzedaży po cenie 80 % średniej ceny energii elektrycznej z roku ubiegłego w wypadku nadwyżki.
Krokiem niezbędnym do optymalizacji systemu fotowoltaicznego jest określenie rocznego zużycia prądu na podstawie rachunków z zakładów energetycznych.
Oszczędność w związku z pokryciem kosztów energii zużytej w ciągu roku na potrzeby gospodarstwa domowego z instalacji fotowoltaicznej (przy założeniu średniej ceny energi w najbliższych 15 latach na poziomie 0,63 gr za kWh):
Przy powyższych założeniach system fotowoltaiczny (PV), w zależności od wielkości zużycia prądu przez gospodarstwo domowe, zwróci się w przeciągu 7 lat.

Według Nowej Ustawy o OZE i wprowadzonych nowelizacjach prosumentem jest także przedsiębiorca wytwarzający energię elektryczną na potrzeby własne. To doprecyzowanie daje zupełnie nowe warunki dla wytwórców energii. 

Według nowelizacji ustawy o OZE prosument jest uprawniony do darmowego odbioru energii elektrycznej w odpowiednich stawkach do mocy instalacji:

  • 0,8:1 dla instalacji do 10 kW
  • 0,7:1 dla instalacji od 10 kW do 40 kW

Dodatkowo warto wziąć pod uwagę następujące czynniki:

Żywotność dobrych paneli fotowoltaicznych wynosi 25  lat.
Gwarancja na panele wystawiana jest na 10 lat
Gwarancja na moc wyjściową uzyskaną z paneli wynosi 25 lat.Przykład dla firmy/gminy*

Istotną kwestią dla przedsiębiorstw jest to, że instalacje fotowoltaiczną klasyfikuje się jako środek trwały, w konsekwencji tego można ją zamortyzować. Dzięki temu przedsiębiorca może przez okres amortyzacji dopisywać ją do kosztów i płacić przez to niższe podatki dochodowe.
Dodatkowo dla firm i osób prywatnych istnieją fundusze dofinansowujące inwestycje lub formy niskooprocentowanego kredytu. (np. Program Operacyjny Infrastruktury i Środowiska 2014-2020, RPOWD oś priorytetowa „Energetyka” i inne)

Jeżeli firma zakupi zestaw paneli fotowoltaicznych o całkowitym potencjale energetycznym 40 kWp (160 sztuk paneli) o koszcie inwestycji ok. 50,5 tyś. euro, będzie w stanie wyprodukować energie elektryczną rzędu 39 000 kWh. Energię za sprawą Nowej Ustawy o OZE można poddać net marketingowi czyli bilansowaniu półrocznemu jeżeli instalacja nie przekracza mocy 40 kW.

Załóżmy jednak, że przedsiębiorstwo zużywa całą energię na potrzeby własne: 

39 000 kWh * 0,63 zł/kWh = 24 570 zł

Są to pieniądze jakie firma/gmina zaoszczędzi na kupowaniu energii elektrycznej z sieci na rok. Dodając jeszcze aspekt amortyzacji instalacji fotowoltaicznej, zakładając że zostanie ona zamortyzowana na okres 15 lat w ratach stałych (14 tysięczy rocznie), przedsiębiorstwo zaoszczędzi dodatkowo 2 700 zł. Całkowity więc roczny zysk wyniesie 27 270 zł na rok. Warto nadmienić, że żywotność takiej instalacji wynosi aż 25 lat.Zarabiać firma zacznie już po 5 latach

Prosty czas zwrotu kosztów dla domu*

Średnie zużycie energii w ciągu roku dla domu jednorodzinnego wynosi 4 000 kWh . Zakładając uśrednioną cenę energii elektrycznej (60 gr/kWh) możemy obliczyć ile rocznie pieniędzy wydajemy na rachunki za prąd:

4 000 kWh · 0,6 zł = 2 400 zł

Jak widać, w ciągu roku przeciętna polska rodzina musi wydawać aż jedną standardową miesięczną pensję na rachunki.

Przy takim zużyciu energii, nasi specjaliści doradziliby zestaw fotowoltaiczny o mocy 4,5 kWp, którego roczny uzysk energii wynosi 4 368 kWh .

Nowa ustawa zakłada, że nadwyżki energii wprowadzone do sieci jesteśmy w stanie odebrać za darmo w stosunku 0,8:1. Sieci Energetyczna ma także OBOWIĄZEK ją od nas przyjąć.

Zakładając, że prosument jest w stanie wykorzystać 50% powstałej energii na bieżąco otrzymamy:

4 368 kWh/rok * 50% =  2 184 kWh/rok

Oznacza to, że drugą połowę energii oddamy do sieci i będziemy mogli skorzystać później z niej w 80% całkowicie za darmo w dni bardziej pochmurne, w nocy lub w zimie.

2 184 kWh/rok *80% = 1 747,2 kWh / rok

Tak więc całkowite przychody z instalacji  pochodzących oszczędności za prąd wyniosą 3 931 zł na rok. Uwzględniając przeciętną żywotność paneli określaną na 25 lat wynik jest bardzo korzystny.

(2184 + 1747,2) kWh/rok * 0,65 gr/kWh = 3 931 zł

Biorąc po uwagę koszt całkowity takiej instalacji w granicach 22,5 tysięcy złotych. Inwestycja zwróci się w przeciągu 8 lat. Pozostałe 17 lat to czysty zysk dla Ciebie i Twojej rodziny.

Jeżeli jeszcze się wahasz nad opcją zainstalowania własnej mikroelektrowni skontaktuj się z nami a pomożemy Ci wybrać najkorzystniejszą dla Ciebie!* Przykład został stworzony w sposób czysto orientacyjny i nie stanowi gwarancji  uzyskanych dochodów z instalacji.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany bliższymi wyliczeniami i infromacjami na temat instalacji fotowoltaicznych zapraszamy do skorzystania z naszych broszur informacyjnych.