GPC – kolektor poziomy

Gdy słońce ogrzewa ziemię, jego energia zostaje zakumulowana w glebie. Można czerpać energię z tego naturalnego źródła za pomocą gruntowej pompy ciepła.


Mieszankę wody z glikolem określa się potocznie jako solankę, stąd popularna nazwa   pompy gruntowej  
 pompa ciepła   typu solanka/woda. Kolektory poziome to kilkaset metrów rury PE o średnicy 1 cala, ułożonej płasko lub spiralnie na głębokości ok 1,5m-2m pod powierzchnią ziemi (czyli poniżej granicy zamarzania ziemi).
Poziomy kolektor dla pompy ciepła solanka-woda nie może być zalesiony ani zabudowany. Ponad kolektorami poziomymi możemy posadzić trawę lub rośliny których korzenie nie uszkodzą zakopanych przewodów wymiennika ciepła. Przyjmuje się, że w zależności od rodzaju gruntu powierzchnia kolektorów poziomych musi być 2-3 razy większa od powierzchni którą chcemy ogrzać. Wszystko zależy od wilgotności gruntu oraz jego struktury geologicznej. Najlepszym środowiskiem pracy pompy ciepła są podmokłe gleby gliniaste lub piaszczyste gleby bagienne.  Długość rur kolektora poziomego jaką należy zakopać w ziemi, wynosi od 40 do 70 mb na 1 Kw.
Do wykonania kolektorów stosuje się cienkościenne rury polietylenowe o minimalnym ciśnieniu roboczym 6 bar. Układając rury kolektora poziomego należy tak dobrać  aby opory przepływu były jak najmniejsze.  Przed ułożeniem kolektora usuwać się wszelkie materiały które mogły by uszkodzić kolektor. Po ułożeniu kolektora należy przeprowadzić próbę szczelności zgodnie z warunkami technicznym wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Po przeprowadzeniu próby szczelność zasypuje się kolektor ręcznie. Trasy prowadzonych kolektorów należy oznakować taśmą sygnalizacyjną, którą układa się na głębokości 70 cm. Końce poszczególnych pętli doprowadza się do rozdzielacza.   Wszystkie elementy dolnego źródła w kotłowni należy zaizolować termiczną izolacją. Na końcu całą instalacje dolnego źródła się odpowietrza.

Przydatne uwagi
Ten rodzaj inwestycji najlepiej rozważyć przed budową domu, gdy do dyspozycji mamy teren niezagospodarowany. Znacznie ułatwi  to wykonanie instalacji przez co koszty powinny zmaleć. Po budowie należy pamiętać o pielęgnacji powierzchni pod która znajduje się kolektor. Trzeba zwrócić uwagę  na koszenie trawy, gdyż skutecznie izoluje ona glebę przed nagrzewaniem się, jak i na nadmiernie zacienienie jej.