Pompa ciepła powietrzna

Możesz podgrzewać ciepłą wodę i ogrzewać dom za pomocą energii z powietrza atmosferycznego.

Najnowocześniejsze jednostki są wstanie efektywnie pracować przy temperaturach dochodzących do -25 st.C. Poniżej tej temperatury pompa musi działać wespół z dodatkową grzałką elektryczną czy nawet zewnętrznym kotłem grzewczym, ponieważ spada jej wydajność. Kiedy temperatura obniży się jeszcze bardziej to urządzenia wspomagające całkowicie zastępują pracę   pompy ciepła   typu powietrze - woda, która automatycznie się wyłączaJeszcze kilka lat temu powietrzne pompy ciepła stanowiły margines. Najmniej efektywne i ekonomiczne pompy ciepła odzyskujące ciepło z powietrza atmosferycznego to już przeszłość. Na rynku polskim może spotkać rozwiązania japońskie, chińskie, europejskie oraz polskie. Te ostatnie są warte polecenia ponieważ ich konstrukcje są przystosowane do polskiej strefy klimatycznej a urządzenia wchodzące w skład powietrznej pompy ciepła są najwyższej jakości.

Powietrzna pompa ciepła to najpopularniejszy typ pompy ciepła. Instalacja jej nie wymaga ingerencji w stan działki oraz pozwoleń władz.

Powietrzna pompa ciepła jest najtańszym sposobem ogrzewania domu. Szacunkowy czas zwrotu tej inwestycji wyniesie zaledwie 4-5 lat, zależnie od obecnego używanego źródła docieplania.
Działanie pompy ciepła polega na przepływie ciepła z otoczenia o niższej temperaturze i dostarczeniu go do otoczenia o temperaturze wyższej. Jest to proces przebiegający wbrew naturalnemu kierunkowi przepływu ciepła i zachodzi dzięki dostarczeniu do systemu energii mechanicznej lub energii cieplnej.
Wentylator w pompie ciepła odbiera ciepło ze środowiska do układu. Czynnik roboczy krążący w pompie ciepła transportuje je do parowacza i tam odparowuje w nawet przy niskich temperaturach, ochładzając przy tym powietrze zewnętrzne. W tym momencie następuje zmiana jego stanu skupienia z cieczy na gaz. Następnie czynnik przepływa przez sprężarkę, gdzie pod wpływem kompresji następuje zwiększenie jego ciśnienia i temperatury i w postaci sprężonej pary trafia do skraplacza, gdzie oddaje ciepło do dalszego użytkowania.
Dla całkowitej redukcji kosztów pompę ciepła można zintegrować z panelami fotowoltaicznymi.

Przydatne uwagi

Powietrzna pompa ciepła jest idealnym sposobem na ogrzanie własnego domu, lub wody, dla naszego klimatu. Bardzo rzadko występujące u nas temperatury graniczne pracy pompy, gwarantują nam stabilną pracę przez cały rok. Należy jednak mieć na uwadze to, że sprawność pompy wraz ze spadkiem temperatury maleje, dlatego warto też zabezpieczyć się w jakiś alternatywny sposób dogrzewania wody lub domu. Przy wykonywaniu projektu instalacji warto przeprowadzić tzw. wywiad poboru mocy cieplnej przez budynek. Pozwoli to na dobranie najbardziej optymalnej formy instalacji.