Pompa ciepła – wodna

Gdy słońce ogrzewa ziemię, jego energia zostaje zakumulowana w wodzie znajdującej się pod ziemią, czyli wodzie gruntowej. Możesz czerpać energię z wód gruntowych za pomocą pompy ciepła.


Jeżeli pod twoją działką są wody gruntowe, rozwiązanie to może być dla ciebie idealne.
Ten rodzaj wymiennika ciepła jest wydajny nawet przy ujemnych temperaturach powietrza w zimie, ponieważ dolne źródło wody zawsze będzie dodatnie.
Najczęściej ciepło z wody jest uzyskiwane przy pomocy systemu studni (w zależności od zapotrzebowania na ciepło dwóch lub więcej). Jedna ze studni jest zbiornikiem ciepłej wody czerpalnej, natomiast pozostałe studnie mają charakter "zrzutowy", czyli magazynują wodę schłodzoną. Odstępy pomiędzy studniami muszą wynosić kilkanaście metrów, by wody nie mieszały się. 


Pompy ciepła na wodę gruntową można instalować na bardzo małych działkach, bez konieczności znacznego zagospodarowania terenu. W tym celu wykonuje się odwiert do poziomu wód gruntowych, a następnie wprowadza do niego wężownicę, która ma za zadanie czerpać ciepło. Po zakończeniu instalacji woda gruntowa przechodzi przez wymiennik ciepła (wężownicę), który odzyskuje ciepło. Woda opuszcza wymiennik z powrotem do gleby.
Jak widać woda jest bardzo efektywnym źródłem ciepła dla pompy ciepła.  Woda pobierana ze studni charakteryzuje się stosunkowo wysoką temperaturą zazwyczaj utrzymującą się w granicach od 7 st.C do 12 st.C. Dzięki temu że woda posiada wysoką temperaturę pompa ciepła uzyskuje większą moc a co za tym idzie zwiększa się współczynnik COP oraz zmniejszają się koszty pracy pompy ciepła. Woda gruntowa nie może się znajdować poniżej 20 m pod powierzchnią ziemi i nie może być stojąca. Złoże wody gruntowej także nie może pochodzić z poziomu 1-1,5 m.  


Przykładowy schemat instalacji

Przydatne uwagi

Podczas przeprowadzenia takiej instalacji konieczne jest poprawne wykonanie odwiertów i zabezpieczeń. Nie można dopuścić by w jakikolwiek sposób czynnik roboczy zanieczyścił wody gruntowe gdyż wiązać się to będzie z odpowiedzialnością karną.
Woda gruntowa jest dosyć wymagającym dolnym źródłem dla pompy ciepła, ze względów geologicznych 
 nie każdy grunt posiada wody gruntowe na wymaganej głębokości (od ok. 6 m do 30 m).
Do prawidłowej pracy pompy ciepła woda-woda potrzebna jest studnia. Wykonanie studni jako dolnego źródła dla pompy ciepła należy zacząć od wykonania odwiertu próbnego. Po wykonaniu odwiertu należy pompować wodę około doby mierząc wydajność studni. Jeżeli wydajność studni jest prawidłowa należy pobrać próbkę wody i zanieść ją do wodociągów lub sanepidu. Tam ją zbadają pod kontem przydatności jako źródła ciepła.