Często zadawane pytania - FAQ


Jak dobrać moc systemu fotowoltaicznego dla domu? 


Dla właściwego doboru wielkości instalacji fotowoltaicznej należy określić roczne zużycie energii elektrycznej.  Na rachunku od dystrybutora energii mają państwo wyszczególnione zużycie w kWh.

Gdzie mogę zainstalować mikro instalację fotowoltaiczną?

Mikro instalacja fotowoltaiczna musi być zainstalowana tam, gdzie bezpośrednio padają promienie słoneczne. Najczęściej instalowana jest na dachu budynków. Najlepiej umieścić ogniwa od strony południowej, najbardziej nasłonecznionej. Panele fotowoltaiczne można także postawić je na ziemi, na pustej, niezacienionej działce.

Jak dużo miejsca potrzeba na zainstalowanie paneli fotowoltaicznych?

W przypadku każdej instalacji wymaganą powierzchnię trzeba wyliczać indywidualnie i wziąć pod uwagę wszystkie czynniki (rodzaj dachu, ilość okien dachowych, rozmieszczenie kominów itp.) . Ilość miejsca jest zależna przede wszystkim od rodzaju panelu oraz od jego mocy.  

Jakie są koszty utrzymania?

Panele fotowoltaiczne nie są kosztowne w utrzymaniu. Przede wszystkim nie wymagają one czyszczenia, bo czyszczone są przez deszcz i wiatr. 

Jaki jest koszt przyłączenia instalacji fotowoltaicznej przez zakłady energetyczne? 

Właściciele  mikro instalacji zwolnieni są z opłat przyłączeniowych. Koszt montażu licznika dwukierunkowego oraz zabezpieczeń leży po stronie operatora. Właściciele mikroinstalacji zwolnieni będą również z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak długo pracuje elektrownia słoneczna?

Prawidłowo zaprojektowana i wykonana instalacja fotowoltaiczna produkuje prąd przez 25 lat.

Fotowltaika i pozwolenie na budowę?

Zgodnie z aktualnie obowiązującą interpretacją ogólną prawa budowlanego, wydaną przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, budowa i montaż instalacji fotowoltaicznej nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, ani też nie wymaga zgłoszenia robót budowlanych.

Jak to działa?

Panele fotowoltaiczne instalujemy na dachu lub na gruncie, łączymy je w całość kablem, który następnie wpinamy do inwertera. Inwerter inaczej falownik zamienia, wytworzony z promieniowania słonecznego, prąd stały na prąd zmienny i jest podłączany do naszej domowej sieci. To samoobsługowe urządzenie działa w ten sposób, by w pierwszej kolejności pobierana była energia słoneczna, a dopiero w drugiej 
 płatna energia z zakładu energetycznego.  

Czy muszą zmienić umowę z energetyką?

Nie, natomiast moc zestawu fotowoltaicznego nie może przekraczać tzw. “mocy zamówionej/przyłączeniowej”. Wielkość mocy zamówionej możemy znaleźć na rachunku za energię elektryczną. Jeżeli jest mniejsza, to wtedy trzeba wystąpić do zakładu o zmianę mocy .

Czy można sprzedawać energię wyprodukowaną energię elektryczną do sieci?

Obawiasz się, że wyprodukowana nadwyżka prądu będzie całkowicie bezużyteczna? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zakład energetyczny ma obowiązek odkupić całą nadwyżkę. Nie otrzymasz, więc odmownej odpowiedzi.

Co to są taryfy gwarantowane?

Gospodarstwa domowe i inne podmioty chcące produkować energię elektryczną m.in. z systemów fotowoltaicznych, dzięki nowej Ustawie o OZE, uzyskały prawo do jej odsprzedaży po stałej, niezmiennej przez 15 lat cenie, wynoszącej od 65 do 75 groszy za kWh, czyli mniej więcej tyle samo za ile dzisiaj go kupujemy.