BILANSOWANIE ENERGII

Bilansowanie energii jest zagwarantowane ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Bilansowanie energii, czyli rozliczenie roczne ilości wyprodukowanej energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych i pobranej sieci przedsiębiorstwa energetycznego.

 

  • 1: 0,8 (instalacje do 10 kW) – na każde 10 kW oddane do sieci elektroenergetycznej właściciel instalacji może odebrać 8 kW w ciągu roku od dnia początku produkcji energii,
  • 1: 0,7 (instalacje o mocy większej niż 10 kW).

                                                                                                                                        

Net- metering w praktyce:

      A. Bilans zerowy

  • zużyliśmy tyle samo prądu, ile wyprodukowała instalacja fotowoltaiczna,
  • ponosimy jedynie koszty związane z obsługą sieci.

      B. Bilans dodatni

  • produkujemy więcej energii z instalacji fotowoltaicznej, niż zużywamy,
  • ponosimy jedynie koszty związane z obsługą sieci,
  • nadwyżka energii jest sprzedawana przedsiębiorstwu energetycznemu.

      C. Bilans ujemny

  • zużywamy więcej energii elektrycznej niż produkujemy z instalacji solarnej (przyczyna- źle zwymiarowany system fotowoltaiczny),
  • ponosimy koszty związane z obsługą sieci,
  • ponosimy koszty powstałego niedoboru energii.