Rozwój fotowoltaiki w Polsce

Fotowoltaika jest bardzo szybko rozwijającą się branżą na rynku Polskim. Spowodowane jest to licznymi zapowiedziami rządowymi co do rozwoju tej technologii oraz postępującym rozwojem techniki oraz zmniejszeniem ceny. Dodatkowo budując instalacje PV możemy liczyć nie tylko na ekologiczny wizerunek ale także na samowystarczalność energetyczną oraz związanymi z nią korzyściami materialnymi.

 

 Potencjał i prognoza PV w Polsce

Wystarczy bowiem spojrzeć na zachodnich sąsiadów Polski by uświadomić sobie że technologia ta jest przyszłościowa i pomoże Polsce spełnić założenia dyrektyw unijnych o 15% udziale OZE do roku 2020 oraz 30% do roku 2030. Ten cel można uzyskać tylko poprzez współpracę ze społeczeństwem oraz wprowadzeniem jasnych i prostych przepisów do ustawodawstwa Polskiego. Dzięki tym złożeniom energia elektryczna płynąca z paneli fotowoltaicznych może przynieść wymierne korzyści zarówno obywatelom jak i Państwu. Budowa rozproszonych źródeł energii w postaci mikro-elektrowni powoduje także ograniczenie strat prądu poprzez jej przesył do np. sąsiada. Minimalizuje się w ten sposób prawie 30% strat jakie musiał by pokonać prąd z konwencjonalnej elektrowni do tego samego miejsca (w zależności od odległości), dlatego to aspekt o który warto zadbać.

W Polsce buduje się coraz więcej mikroinstalacji o większych mocach ze względu na potencjalną sprzedaż energii elektrycznej do sieci oraz skorzystaniu z zielonych certyfikatów pochodzenia. Otwiera to nową furtkę dla przedsiębiorczości społeczeństwa, ponieważ biorąc pod uwagę długotrwałą pracę systemu PV oraz jej długi okres żywotności (nawet do 25 lat) daje to stabilny oraz mało awaryjny sposób generowania zysków.

 

 

Zwiększone zainteresowania odnawialnymi źródłami energii jest coraz bardziej widoczne na rynku Polskim. Budowa elektrowni wiatrowych, biogazowni, zakładanie pomp ciepła czy też korzystanie z energii solarnej poprzez kolektory słoneczne lub panele fotowoltaiczne staje się czymś coraz bardziej powszechnym. Dzięki dobrej edukacji ekologicznej oraz programom informacyjnych temat ten staje się coraz bardziej przyjazny i zrozumiały dla społeczeństwa i przeświadczenie o tym, że jest to droga i nieopłacalna inwestycja maleje z roku na rok. Co więcej ludzie zaczynają rozumieć że mogą oni bezpośrednio przyczynić się do polepszenia środowiska naturalnego w jakim żyją, dodatkowo czerpiąc z tego korzyści.