Technologia BIPV w odróżnieniu od konwencjonalnych paneli fotowoltaicznych pozwala na budowę instalacji zintegrowanych z fasadą budynku. Dzięki takiemu rozwiązaniu jesteśmy w stanie zaoszczędzić miejsce na dachu oraz wykorzystać praktycznie nieużywaną części budynku jakim są ściany do produkcji energii elektrycznej na użytek własny.

Jesteśmy  dystrybutorami  ogniw   i  modułów fotowoltaicznych przeznaczonych dla integracji z budynkami. Takie rozwiązania oprócz zindywidualizowanych technologii, parametrów technicznych czy  rozmiarów, odznaczają się  dodatkowymi cechami i funkcjami ważnymi z punktu widzenia architektury lub funkcjonowania budynku. Mogą to być odpowiednio izolacja termiczna, izolacja energetyczna, izolacja akustyczna, funkcja grzania pomieszczeń, zmienna transparentność,  funkcja topienia śniegu, odporność na  parcie i ssanie wiatru.

Istotnym czynnikiem jest  również atrakcyjny wygląd ściśle związany z systemami mocowań. Zaczepy dla  modułów przygotowywane są indywidualnie pod  odpowiedni system mocowań własny lub  komercyjnie dostępny na  rynku.

 bipv1.png

Moduły BIPV – Co to?

BIPV to  obecnie samodzielna, interdyscyplinarna dziedzina  nauki,  a także architektury. Niestety w dalszym ciągu systemy BIPV stanowią zaledwie 1% rynku  fotowoltaicznego. W dzisiejszych czasach, bowiem, nowe strategie kształtowania architektury są coraz częściej próbą znalezienia równowagi między potrzebami rozwijającej się cywilizacji, postępem technologii, a ochroną środowiska.

Koncepcja systemów fotowoltaicznych BIPV to koncepcja zakładająca dostosowanie modułów PV do  różnorodnych  aplikacji  w budynku, w tym  głównie, jako elementów stanowiących alternatywę  dla  tradycyjnych  materiałów budowlanych w obrębie dachów elewacji (np.  pokryć  dachowych, szklanych systemów elewacyjnych i dachowych, elewacyjnych systemów okładzinowych) fasad, żaluzji osłonowych, świetlików dachowych, balustrad oraz w szybach w wybranych elementach stolarki.

Podstawowym elementem systemów BIPV są moduły typu  szkło-szkło. Połączenie dwóch tafli szkła przy pomocy foli pozwala uzyskać szkło  bezpieczne wykorzystywane powszechnie w budownictwie i architekturze, najczęściej w konstrukcjach tworzących przegrody, balustrady, zadaszenia itp. Folie łączące ze sobą dwie  tafle stanowią jednocześnie enkapsulant dla ogniw fotowoltaicznych, zabezpieczając je przed działaniem czynników zewnętrznych.

 

Laminaty szklane z  zintegrowaną fotowoltaiką mogą składać się z dowolnych kombinacji szkieł:

•   NIEHARTOWANYCH

•   HARTOWANYCH

•   PÓŁHARTOWANYCH

•   BARWIONYCH W MASIE

Wszystkie typy modułów mogą występować w różnych grubościach i kształtach w zależności od wymagań architekta (dostosowane do sposobu montażu i kształtu elewacji).

Przykładowe typy wykorzystywanych ogniw PV:

 

Panele fotowoltaiczne typu NO-FROST

Moduły zaprojektowane w tej technologii zapobiegają powstawaniu pokrywy śnieżnej i szronu.

 

Dla modułów dachowych, świetlików i podobnych rozwiązań można zastosować moduły z funkcją samo-odśnieżania. W modułach tego typu jedna z szyb wykorzystanych do  produkcji panelu typu  szkło-szkło posiada naniesioną dodatkową warstwę, która na skutek przyłożenia napięcia elektrycznego generuje ciepło.  Wydzielone ciepło  przenika poprzez część frontową do warstwy szronu, lodu lub śniegu. W wyniku tego oddziaływania warstwa szronu, lodu lub śniegu topi się, odsłaniając umieszczone pod spodem ogniwo fotowoltaiczne.

 

ZALETY PRODUKTU  NoFrost:

 

•   Rozwiązanie  problemu związanego z ciężarem śniegu  obciążającego konstrukcję dachu. Wykorzystanie modułu do odśnieżania połaci dachowych (wiaty, hale, lotniska, przejścia graniczne, magazyny, dworce, stadiony)

•   Źródło   ogrzewania/dogrzewania pomieszczeń oraz przeciwdziałania zaparowaniu  fasad  szklanych  np. baseny

•  Krótki czas potrzebny do osiągnięcia temperatury roboczej oraz  równomierny rozkład temperatury na po- wierzchni panelu fotowoltaicznego

•   3-krotna oszczędność w stosunku do rozwiązań mat z drutem oporowym

CECHY MODUŁU  SAMOODŚNIEŻAJĄCEGO

 

•   Równomierny  rozkład  temperatury na   powierzchni modułu

•   Ogrzewana jest  zewnętrzna warstwa modułu

•   Krótki czas potrzeby do osiągnięcia temp. roboczej

•   Brak  konieczności ogrzewania  modułu w  całej   jego grubości

•   Brak konieczności topienia zalegającego śniegu – system  nie dopuszcza nagromadzeniu się powłoki śnieżnej

•   Możliwość ogrzewania sektorowego, nie  jest  wymagana cała moc zainstalowana w systemie szyb grzewczych.