Nowa ustawa o OZE i bilansowanie energii

W ramach nowej Ustawy OZE czas trwania powyższych stawek za wytworzoną w instalacji OZE kWh jest ograniczony do 10 lat od daty wytworzenia pierwszej energii i nie dłużej niż do roku 2035 oraz może ulec zmianie zgodnie z decyzją Prezesa URE w dowolnym okresie po wejściu Ustawy w życie.

Instalacje zgodnie z nowymi proponowanymi zmianami będą objęte bilansowaniem w stosunku:

 • 0,8:1 dla instalacji do 10 kWp.
 • 0,7:1 dla instalacji od 10 kWp do 40 kWp.

Oznacza to, że z każdymi 10 kWh energii elektrycznej oddanymi do sieci będzie można odebrać za darmo 8 lub 7 kWh w zależności od mocy instalacji. Rozwiązuje to tym samym problem magazynowania energii elektrycznej. Określono także nową definicją Prosumenta, którym są także niektóre instytucje państwowe i placówki. Otwiera to nowe możliwości dla instalacji PV zarówno dla klientów indywidualnych jak innych podmiotów.

Porównanie zysków z instalacji PV o mocy 7 kWp i 10 kWp według Nowej Ustawy o OZE

Na wykresie przedstawiono porównanie bilansów instalacji fotowoltaicznej o mocy znamionowej 7 kWp i 10 kWp według Nowej Ustawy o OZE. Dzięki bilansowaniu energetycznemu i założeniu, że prosument zużywa 50% energii na bieżąco instalacja PV zwróci się już po 8 latach.

Instalacje solarne mają bardzo długą żywotność i przez 25 lat pracy zestaw o mocy 10 kWp wygeneruje całkowite oszczędności na poziomie prawie 128 000 zł, które można zainwestować w zupełnie inne rzeczy niż na rachunki za prąd.

KREDYTOWANIE

Przy braku własnych środków i chęci inwestycji w fotowoltaikę, firma Cumulus oferuje wraz z bankiem Credit Agricole niskooprocentowaną pożyczkę. Jeżeli nie chcesz tracić swojego czasu na składanie dokumentacji i czekanie na decyzji niepewnych urzędów państwowych ta opcja będzie dla Ciebie ideana. Zamiast płacić za rachunki energetyczne będzie można tą kwotę przeznaczyć na spłacanie kredytu i w ten sposób uniezależnić się od wzrazstających cen prądu.

Zapoznaj się już dziś z przykładem naszą ofertą i skorzystaj z niezależności energetycznej jaka niesie fotowoltaika!

Oferta Leasingu dla firm

 

Oferta Leasingu dla firm

 

Leasing to idealna forma finansowania instalacji fotowoltaicznej skierowana do firm, które chciałby rozłożyć inwestycję w czasie, tak by jej koszty nie były za bardzo odczuwalne dla przedsiębiorstwa.

 

Dlaczego warto rozpatrzeć leasing?

 • Obniżenie kosztów podatkowych – rata leasingowa jest kosztem uzyskania przychodu, a więc zmniejsza podstawę opodatkowania.
 • Poprawa przepływów pieniężnych – przedsiębiorca nie angażuje swoich zasobów finansowych w celu nabycia środków trwałych inwestycyjnych, a wolne środki może wykorzystać np. do obrotu.
 • Elastyczność przy spłacie leasingu – warunki płatności rat leasingowych w zależności do profilu działalności firmy mogą być dostosowane indywidualnie do potrzeb przedsiębiorcy.

Dodatkowe korzyści

 • Szybka decyzja o finansowaniu inwestycji
 • Niższe wymogi dokumentowe niż przy zastosowaniu alternatywnych źródeł finansowania,
 • Ograniczona ilość zabezpieczeń,
 • Niski wkład własny,
 • Poprawa płynności przedsiębiorstwa

Instalacja fotowoltaiczna to nowoczesne rozwiązanie mogąca uniezależnić Państwa firmę od wzrostów cen energii elektrycznej. Dodatkowo czas pracy baterii słonecznych jak i przedsiębiorstwa pokrywają się przez co rentowność inwestycji jest bardzo wysoka.

 

Nasza oferta leasingowa dla firm jest innowacyjnym rozwiązaniem pozwalającym rozłożyć koszt inwestycji na maksymalnie 60 miesięcy przy niskim oprocentowaniu.

 

Oferta leasingu na instalacje OZE

 

Oznacza to, że przez 60 miesięcy przedsiębiorstwo będzie otrzymywać faktury VAT za leasing, które będzie można wliczyć w koszty prowadzenia działalności. Po upływie terminu spłaty firma zostaje właściciele urządzeń.

 

Warto zaznaczyć, że panele fotowoltaicznie działają minimalnie przez okres 25 lat więc 20 lat użytkowania to czysty zysk dla firmy.

 

Poniżej rozpatrzono wariant leasingu instalacji fotowoltaicznej o mocy znamionowej 39,52 kWp generującej około 38 721 kWh energii elektrycznej rocznie. Przyjęto całkowity koszt instalacji PV na poziomie 160 000 zł netto. Okres leasingu to 60 miesięcy.

 

Wykres pokazuje wkład jaki trzeba zainwestować w stosunku do zysku jaki instalacja będzie generować. Inwestycja zacznie przynosić oszczędności już po 7 latach użytkowania. Jest to wariant pesymistyczny, ponieważ nie została w nim rozważona możliwość podniesienia cen energii elektrycznej, które mogą wynosić nawet kilkadziesiąt procent. W tym wypadku najlepiej nie zwlekać i już dzisiaj zainwestować w instalacje fotowoltaiczną. Po 25 latach użytkowania zysk inwestycji wyniesie nawet 560 000 zł.

Oferta Leasingu na instalacje OZE dla firm .pdf

 Formy dofinansowania fotowoltaiki

Poprzez działanie 321 z  programu PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa można uzyskać dotację w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych (nie więcej niż 3 mln zł), przeznaczoną na "wytwarzanie lub dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy".

Wydziały Środowiska w poszczególnych gminach prowadzą indywidualne projekty na dofinansowanie odnawialnych źródeł energii. Aby uzyskać aktualne informacje, należy skontaktować się z właściwą sobie jednostką samorządową.

Dzięki korzystaniu z odnawialnych źródeł energii możemy sporo zaoszczędzić, możemy nawet produkować energię elektryczną na sprzedaż. Jest wiele programów, nie tylko dla przedsiębiorców, które pomagają w sfinansowaniu termomodernizacji budynków i przejściu na wysokosprawne lub odnawialne źródła energii (OZE).

Dla klientów indywidualnych i jednostek samorządów terytorialnego są dostępne takie programy jak Prosument czy KAWKA, wpierające termomodernizację i wymianę źródła energii na odnawialne bądź wysokosprawne technologie konwencjonalne.

Przedsiębiorcy mogą z kolei skorzystać z programu BOCIAN, który wspiera wymianę źródła energii na odnawialne bądź wysokosprawne źródło.

- Aby uzyskać pożyczkę na daną inwestycję, przede wszystkim trzeba zrobić audyt energetyczny. Jeśli stwierdzi on, że należałoby wymienić źródło energii lub wykonać termomodernizację budynku, zgłasza się wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Kolejnym rozwiązaniem mającym wesprzeć instalacje pochodzenia z OZE miała wprowadzić Nowa ustawa o OZE. Obecny system wsparcia opiera się na systemie tzw. zielonych certyfikatów, zapisy ustawy o OZE, wprowadzają jednakże system mieszany, częściowo opartego na systemie taryf stałych „feed tarifs”, a częściowo na systemie zielonych certyfikatów.

Sprzedawca z urzędu,  jest obowiązany do zakupu energii elektrycznej lub paliw gazowych wytworzonych z odnawialnych źródeł energii, od przedsiębiorstwa energetycznego.

Program dofinansowań „Prosument”

Założenia nowego programu NFOŚiGW (1 kwartał 2016 roku) dofinansowania przydomowych instalacji fotowoltaicznych Prosument”:

 • Dofinansowanie do 40 % kosztów kwalifikowanych instalacji PV (w okresie 2014-2016 lub do wyczerpania puli 100 mln zł) Maksymalna kwota dofinansowania to 100.000 zł w wypadku osób fizycznych.
 • Dofinansowanie do 30 % kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej (okres 2017-2020)
 • Niskooprocentowana pożyczka (1% w skali roku) na okres 15 lat (kredyt na 100 % kosztów kwalifikowanych)
 • Koszt kwalifikowany do instalacji fotowoltaicznej sieciowej to 7 000 zł za każdy kW zainstalowany dla instalacji do 5 kW 6000 zł dla instalacji powyżej 5 kW
 • Koszt kwalifikowany dla systemów fotowoltaicznych z zintegrowanym magazynem energii 12 000 zł / kW dla instalacji do 5 kW,  10 000 zł dla instalacji powyżej 5 kW
 • Dopłaty do systemów fotowoltaicznych obejmują gospodarstwa domowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego mogą uzyskać dopłatę z pominięciem banku
 • Dofinansowanie jest przydzielane w oddziałach BOŚ Bank.
 • Pełna treść programu "Prosument" wraz z założeniami dostępna na stronie NFOŚiGW.

 UWAGA Program "Prosument" aktualnie jest zawieszony.

Jeżeli jesteś zainteresowany bliższymi wyliczeniami i infromacjami na temat instalacji fotowoltaicznych zapraszamy do skorzystania z naszych broszur informacyjnych.