Co to jest net metering (netmetering, net-metering)?

Netmetering jest nazwą wywodzącą się z angielskiego i oznacza tyle co opomiarowanie netto. W Polsce ta nazwa przyjęła się dość szybko i jest używana w kilku wariantach – netmetering, net metering lub net-metering. Głównym założeniem netemetringu jest bilansowanie półroczne energii elektrycznej konsumowanej przez budynek oraz produkowanej z paneli fotowoltaicznych.

Dzięki takiemu rozwiązaniu sieć energetyczna staje się akumulatorem energii elektrycznej dla prosumenta dzięki czemu nie trzeba inwestować w mało wydajne i drogie akumulatory. Co więcej każdy dystrybutor energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych nie będzie miał problemu z przyłączeniem instalacji do sieci Energetycznej ponieważ są oni zobligowani do przyjęcia jej (jeżeli instalacja nie jest większa niż 40 kWp).

Energia będzie mierzona za pomocą licznika dwukierunkowego instalowanego za darmo przez dystrybutora energii.

Net metering - ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE)

Wytworzony w mikroinstalacji fotowoltaicznej prąd można konsumować na bieżąco, magazynować lub sprzedawać. Nowa ustawa o OZE dała jeszcze jeden kierunek wykorzystania energii elektrycznej, czyli przechowywanie energii w sieci.

Net metering umożliwia oddawanie energii elektrycznej, której na bieżąco nie zużywamy do sieci energetycznej i magazynowanie jej tam, a kiedy zajdzie potrzeba odebranie z sieci. Koszty ponoszone podczas korzystania z net meteringu, to koszty związane z dystrybucją energii.

Z dostawcą energii rozliczenie następuje w okresach półrocznych. W sierpniu 2015r. Ministerstwo Gospodarki doprecyzowało, że będą to okresy: styczeń - czerwiec i lipiec - grudzień. Codziennie odsyłamy i pobieramy energię, a po pół roku następuje podsumowanie. 

Zgodnie z ustawą o OZE, net metering wchodzi w życie 1 stycznia 2016r.

Jak wygląda netmetering w praktyce i jak z niego korzystać.

Czas zwrotu inwestycji w instalację fotowoltaiczną zależy gówniew jaki sposób wykorzystywany jest prąd. Najbezpieczniejszą dla prosumenta opcją było by całkowite uniezależnienie się od zewnętrznej energii elektrycznej, czyli stworzenie instalacji pokrywającej 100% zapotrzebowanie na prąd elektryczny.Taki sposób użytkowania energii do tej pory zapewniały akumulatory, a teraz net metering. Dodatkowo z netmeteringu mogą korzystać także przedsiębiorstwa.

 

Ze względu na stopień produkcji energii możemy wyróżnić trzy formy korzystania z netmeteringu. 

 

  • Bilans zerowy występuje gdy produkowana energia elektryczna jest w całości konsumowana przez budynek. Załóżmy że w roku instalacja fotowoltaiczna wyprodukuje 3000 kWh energii elektrycznej rocznie i tyle samo zostanie zużyte przez urządzenia w naszym budynku. W takim przypadku 100% ceny energii netto zostanie zbilansowane. Najważniejszym aspektem jest fakt, że spora nadwyżka energii będzie występowała latem (ok. 70%) zaś produkcja energii zimą będzie na poziomie 30%. Dzięki netmeteringowi będzie można zużyć nadwyżki na niedobór zimą.

 

 

Gdy bilans jest zerowy, czyli zużyliśmy tyle samo prądu, ile wyprodukowała instalacja, ponosimy tylko koszty związane z obsługą sieci.

 

  • Bilans dodatni oznacza że produkujemy dużo więcej energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej niż zużywa nasz budynek. W takim wypadku nadwyżka energii zostaje sprzedana do Energetyki i za nią dostaniemy stosowne wynagrodzenie.  Przy założeniu że instalacja PV będzie produkowała 4000 kWh energii elektrycznej a zużycie budynku wynosi 3000 kWh, powstanie nadwyżka prądu w wysokości 1000 kWh. Tą różnicę Energetyka wypłaci nam w zależności od ustalonych stawek.
  • Bilans ujemny występuje wtedy gdy instalacja fotowoltaiczna jest niedowymiarowana i zapotrzebowanie na prąd elektryczny budynku jest większe niż całoroczna produkcja z paneli fotowoltaicznych. W takim przypadku Energetyka bilansuje wyprodukowaną energię ze zużyciem prądu w budynku i rozlicza za powstały niedobór energii.

    

Zalety net meteringu

Ile energii oddamy do sieci - tyle możemy pobrać. Takie rozwiązanie promuje instalowanie dobrych jakościowo komponentów, ponieważ ważne będzie nie to jaką mamy moc nominalną naszego systemu, ale ile nasz system realnie produkuje energii. Jest to ważna informacja żeby dowiedzieć się ile oszczędzamy.

Jeśli oddamy nadwyżki energii wyprodukowanej przez nasz system fotowoltaiczny do sieci, może ona trafić do domu naszego sąsiada, jeśli będzie on akurat jej potrzebował. Straty w przesyle energii z naszej instalacji do domu sąsiada, który ją zużyje, będą wielokrotnie niższe niż przy przesyle energii z elektrowni do sąsiada.

Rozliczenie z dostawcą energii jest półroczne. Przy dobrym doborze okresów rozliczeniowych można latem wyprodukować taką ilość energii, która zimą zaspokoi nasze potrzeby.

Zalety net meteringu:

  • Oszczędność - oszczędzasz pieniądze i środowisko.
  • Brak akumulatorów - magazynujesz energię w sieci.
  • Półroczne rozliczenie.