KROKI INWESTYCYJNE

Oferujemy pełen pakiet kroków inwestycyjnych zapewniając profesjonalną obsługę od A do Z.

Jak to działa z ekoCumulus?

I FAZA

Konsultacja+ Doradztwo inwestycyjne

  • analiza opłacalności układu fotowoltaicznego- sporządzenie ankiety energetyczno- budowlanej obejmującej m.in.:

*  zapotrzebowanie na energię elektryczną obecnie i planowane (o ile może się zwiększyć zużycie), moc przyłączeniowa budynku

*  wybór powierzchni dostępnej do posadowienia instalacji PV (dach i/lub grunt), jej zacienienie,

*  zorientowanie względem kierunków świata,

  • przygotowanie dokumentacji zdjęciowej połaci dachowej, budynku i otaczającego go terenu
  • wstępny dobór techniczny właściwego systemu, prognoza wyprodukowanej ilości energii elektrycznej
  • wstępny kosztorys,
  • rozpatrzenie różnych możliwości finansowania 
  • harmonogram działań,
  • opracowanie raportu.

I FAZA- bezpłatna

II FAZA

Podpisanie umowy i jeśli dotyczy- faza III- uzyskanie dofinansowania; W przeciwnym razie następuje przystąpienie do FAZY IV.

III FAZA

Analizujemy prawdopodobieństwo otrzymania dofinansowania przez Naszych Klientów. Przygotowujemy i składamy wniosek o dofinansowanie w przypadku tych projektów, których prawdopodobieństwo pozytywnego rozpatrzenia jest wysokie. Tym samym gwarantujemy działanie jedynie dla dobra Klienta.

Płatne finansowanie za przygotowanie i złożenie wniosku wraz z całą niezbędną dokumentacją o dotację.

IV FAZA

Podpisanie umowy

Projektujemy, instalujemy

Grunt to mieć opcje, dlatego przygotowujemy przynajmniej dwa projekty, obejmujące także różne półki cenowe sprzętu.

+ przygotowanie i złożenie wniosku o przyłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej (układy on- grid) i jeśli dotyczy- pozwolenia na budowę

IV FAZA

Realizacja zamówienia

  • koordynacja (dostawa, montaż)

V FAZA

Odbiór 

VI FAZA
Serwis gwarancyjny  i pogwarancyjny