Ogrzewanie pompą ciepła to rozwiązanie bardzo popularne w wielu krajach. Na przykład w Szwecji co czwarty dom jednorodzinny jest ogrzewany tym źródłem energii cieplnej. W Polsce nadal jest to traktowane bardziej jako ciekawostka ekologiczna niż poważna inwestycja która może wygenerować konkretne korzyści ekonomiczne. Jest to błędne myślenie ponieważ pompa ciepła to przede wszystkim rozwiązanie nowoczesne oraz tanie. By czerpać odpowiednie zyski z instalacji trzeba ją na początku odpowiednio zaplanować i połączyć w sposób najbardziej optymalny dla technologii budynku. Dlatego do takich inwestycji trzeba wybrać odpowiednich fachowców a nie lokalnych „magików”. Pompa ciepła wykorzystują zakumulowaną w gruncie, wodzie lub powietrzu energię cieplną by później móc podnieść jego temperaturę i wykorzystać w systemie grzewczym budynku. Pompa ciepła jest urządzeniem z grupy transportowych, które darmowe ciepło z naturalnego środowiska doprowadza do górnego źródła ciepła. Ciepło nie może samorzutnie przepływać z ciała zimniejszego do cieplejszego. Płynie zawsze z ciała o wyższej temperaturze do ciała o niższej temperaturze (zgodnie z drugą zasadą termodynamiki). Dlatego pompa ciepła do doprowadzenia energii górnego źródła ciepła, potrzebuje w urządzeniach centralnego ogrzewania lub instalacji c.w.u  dostarczyć energię z zewnątrz w postaci energii elektrycznej. Rozwiązaniem zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną może okazać się przydomowa instalacja fotowoltaiczna której zautomatyzowana praca z pompą ciepła mogą przyczynić się do jeszcze większych oszczędności i ekonomiczniejszego bilansu instalacji.

 

Dlaczego warto zainwestować w Pompy ciepła?

Pierwszym i podstawowym atutem pomp ciepła jest brak wymagania w stałe złoże paliwa konwencjonalnego tj. węgiel drzewny, eko groszek itp. Podczas spalania takich paliw wydalane są duże ilości szkodliwych substancji takich jak dwutlenek węgla czy tlenek azotu. Dzięki pompie ciepła zyskujemy więc czas który poświęcamy na uzupełnienie zwykłego kotła i zdrowsze środowisku w którym bezpośrednio przebywamy.

Drugim powodem jest gwarancja niezmienności ceny paliwa, ponieważ wykorzystujemy odnawialne źródło energii jakim jest ciepło z otoczenia, naszym głównym wydatkiem będzie prąd elektryczny który zasila sprężarkę. Są to koszty kilkukrotnie mniejsze niż zakup konwencjonalnych paliw, a w dodatku wszystko działa w systemie automatycznym. Nie będą musieli już państwo odwiedzać kotłowni i martwić się o to czy w nocy węgiel się nie wypali i obudzicie się w zimnym pomieszczeniu. Wszystko wystarczy zaprogramować i cieszyć się wolnym czasem i ciepłym domem.

Rysunek 1 Rodzaje pomp ciepła możliwe do wykorzystania przy jednorodzinnym domku