FINANSOWANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Dołożymy wszelkich starań, aby informować Was na bieżąco o wszelkich zmianach we wsparciu finansowania instalacji fotowoltaicznych.

Jednak...

 1.      2013r. = ok. 8000 zł/ kWp wyprodukowanej energii elektrycznej

2017 r. = 4000 do 4500 zł/kWp (w zależności od mocy zestawu) wyprodukowanej energii elektrycznej

Ceny instalacji fotowoltaicznych gwałtownie spadły. Obecnie będzie to spadek ok. 5% w skali roku dla paneli fotowoltaicznych.

 

 1.  Koszt instalacji PV z dotacją ówczesnego programu „Prosument” jest wyższy, niż koszt instalacji w 2017 r. bez żadnego dofinansowania.

koszt energii elektrycznej wzrósł w ciągu ostatnich lat (G11)

 1.      OZE stają się najtańszym źródłem energii. Coraz więcej państw będzie osiągać grid- parity (wyrównanie uśrednionych kosztów produkcji energii w instalacji fotowoltaicznej z kosztem energii elektrycznej pobieranej z sieci).
 2.      Dzisiaj produkowane ogniwa o wzrastającej wydajności to dla użytkowników odległa przyszłość.

Dlatego już dziś warto zainwestować w panele słoneczne- jest to stabilna inwestycja.

Klient indywidualny

 •     całkowity wkład własny,
 •     kredytowanie,
 •     dofinansowanie realizowane ze środków unijnych i krajowych- jeżeli program jest aktualnie przeprowadzany, bądź planowany (brak planowanych dotacji dla osób prywatnych na OZE).

Przysługuje bilansowanie, tzn. rozliczenie półroczne ilości wyprodukowanej energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych i pobranej sieci przedsiębiorstwa energetycznego. *

* szczegóły w zakładce FOTOWOLTAIKA w pigułce

Przedsiębiorca

 •      całkowity wkład własny,
 •      kredytowanie,
 •      leasing,
 •      dofinansowanie realizowane ze środków unijnych i krajowych- jeżeli program jest aktualnie przeprowadzany, bądź planowany.

Możliwość odliczenia podatku VAT i amortyzacji od wartości instalacji

Możliwość sprzedaży energii elektrycznej do sieci po cenie rynkowej z poprzedniego roku.

Gospodarstwa rolne

 •  całkowity wkład własny,
 •  kredytowanie,
 •  leasing,
 •  dofinansowanie realizowane ze środków unijnych i krajowych- jeżeli program jest aktualnie przeprowadzany, bądź planowany.

Zapewnione, ustawowo regulowane dofinansowanie: -25% od podatku rolnego,

Przysługuje bilansowanie (gdy rolnik nie jest przedsiębiorcą) *

* szczegóły w zakładce FOTOWOLTAIKA w pigułce

Możliwość odliczenia podatku VAT i amortyzacji od wartości instalacji (gdy rolnik jest przedsiębiorcą).

Możliwość sprzedaży energii elektrycznej do sieci po cenie rynkowej z poprzedniego roku (gdy rolnik jest przedsiębiorcą),

Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) i ich stowarzyszenia, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych itp.

 •      dofinansowanie realizowane ze środków unijnych i krajowych- jeżeli program jest aktualnie przeprowadzany, bądź planowany.

 

Po dokładnej analizie ofert banków na rynku polskim i wykonaniu stosownych obliczeń przedstawiamy przykład oferty najbardziej korzystnej dla Klienta podkreślając- nie współpracujemy z bankami, nie jesteśmy pośrednikiem i nie czerpiemy z tego tytułu żadnych zysków. Jeżeli chcesz uzyskać dokładne informacje, skontaktuj się z Nami.