FINANSOWANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Firma ekoCumulus współpracuje na zasadzie partnerstwa z przedsiębiorstwami zajmującymi się dofinansowaniami. Jednak:

1. 2013r. = ok. 8000 zł/ kWp wyprodukowanej energii elektrycznej
          2017r. = 4000 do 4500 zł/ kWp (w zależności od mocy zestawu) wyprodukowanej energii elektrycznej

Ceny instalacji fotowoltaicznych gwałtownie spadły. Obecnie będzie to spadek ok. 5% w skali roku dla paneli fotowoltaicznych.

2.  Koszt instalacji PV z dotacją ówczesnego programu „Prosument” jest wyższy, niż koszt instalacji w 2017r. bez żadnego dofinansowania. Koszt energii elektrycznej
           wzrósł w ciągu ostatnich lat (G11)
3.
OZE stają się najtańszym źródłem energii. Coraz więcej państw będzie osiągać grid- parity (wyrównanie uśrednionych kosztów produkcji energii w instalacji fotowoltaicznej z kosztem energii elektrycznej pobieranej z sieci).


Dlatego już dziś warto zainwestować w panele słoneczne- jest to stabilna inwestycja.

A.   Klient indywidualny

 1.     całkowity wkład własny,
 2.     kredytowanie,
 3.     dofinansowanie realizowane ze środków unijnych i krajowych- jeżeli program jest aktualnie przeprowadzany, bądź planowany (brak planowanych dotacji dla osób prywatnych na OZE).
 • Przysługuje bilansowanie, tzn. rozliczenie półroczne ilości wyprodukowanej energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych i pobranej sieci przedsiębiorstwa energetycznego. *

* szczegóły w zakładce FOTOWOLTAIKA w pigułce

B.     Przedsiębiorca

 1.     całkowity wkład własny,
 2.     kredytowanie,
 3.     leasing,
 4.     dofinansowanie realizowane ze środków unijnych i krajowych- jeżeli program jest aktualnie przeprowadzany, bądź planowany.

 • Możliwość odliczenia podatku VAT i amortyzacji od wartości instalacji,
 • Możliwość sprzedaży energii elektrycznej do sieci po cenie rynkowej z poprzedniego roku.


 C.   Gospodarstwa rolne

 1.     całkowity wkład własny,
 2.     kredytowanie,
 3.     leasing,
 4.     dofinansowanie realizowane ze środków unijnych i krajowych- jeżeli program jest aktualnie przeprowadzany, bądź planowany.

 • Zapewnione, ustawowo regulowane dofinansowanie: -25% od podatku rolnego,
 • Przysługuje bilansowanie (gdy rolnik nie jest przedsiębiorcą), * 

* szczegóły w zakładce FOTOWOLTAIKA w pigułce

 • Możliwość odliczenia podatku VAT i amortyzacji od wartości instalacji (gdy rolnik jest przedsiębiorcą),
 • Możliwość sprzedaży energii elektrycznej do sieci po cenie rynkowej z poprzedniego roku (gdy rolnik jest przedsiębiorcą).

D. Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) i inne *

 
stowarzyszenia, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych itp.

 1.   dofinansowanie realizowane ze środków unijnych i krajowych- jeżeli program jest aktualnie przeprowadzany, bądź planowany.

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE MOŻLIWEGO FINANSOWANIA I DOTACJI
(NA CZAS- SIERPIEŃ 2017r.) :

EkoCumulus oferuje pośrednictwo w zakresie pozyskania dofinansowania inwestycji.

 1.     NFOŚiGW
 •  Region- na mikroinstalacje prosumenckie OZE

o   alternatywa programu Prosument, Kawka,

o   Forma- zwrotne preferencyjne niskooprocentowane pożyczki,

o   przyznawane za pośrednictwem funduszy wojewódzkich (WFOŚiGW) na określonych przez nich warunkach,

o   nabór wniosków przez WFOŚiGW- do 29.09.2017r.,

o   czas trwania do 31.12.2023r.,

o   program Region przewiduje uprzywilejowane oprocentowanie w stosunku do finansowania projektów środowiskowych w pozostałych dziedzinach ochrony środowiska.

 

 1.     WFOŚiGW

brak

 

 1.     POIŚ
 •  Odbiorcami wsparcia będą głównie:

- podmioty publiczne (w tym jednostki samorządu terytorialnego),

- podmioty prawne (w szczególności duże przedsiębiostrwa).

 

 1.     Regionalne Programy Operacyjne- odpowiednie dla danego województwa dla szerokiego spectrum odbiorców

brak

 1.      Agencje, Instytucje Pośredniczące- prosumenci za pośrednictwem gmin
 • Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca-

- Dotacje do -85% na mikroinstalacje prosumenckie; składnie wniosków za pośrednictwem gmin- zakończone, trwa podpisywanie umów, realizacja 2018

Więcej informacji:  http://www.dip.dolnyslask.pl/o-programie/poznaj-projekty.html

 

 1.     Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich- rolnicy "Modernizacja gospodarstw rolnych",

o   poziom dofinansowania- 50% kosztów kwalifikowanych (młodzi rolnicy- 60%),

o   dodatkowy nabór wniosków,

o   obszar D (racjonalizacja technologi produkcji, wprowadzenie innowacji, zmiana profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawa jakosći produkcji, zwiększenie wartości dodanej produktu= zakup urządzeń)- I kwartał 2018r.,

o   obszar A, B, C (rozwój produkcji prosiąt, mleka krowiego, bydła mięsnego)- II kwartał 2018r.