Informacje ogólne o fotowoltaice

Ogniwa fotowoltaiczne przemieniają energię słoneczną na energię elektryczną. Produkują one prąd stały, który przechodząc przez inwerter zmienia się w prąd zmienny – w tej postaci trafia on do naszych gniazdek.

Ogniwa fotowoltaiczne należą do czystych ekologicznie źródeł prądu elektrycznego – nie emitują zanieczyszczeń. Nie są one źródłem hałasu, są odporne na korozję oraz wolno się starzeją. Ponadto nie zawierają żadnych elementów ruchomych, dzięki czemu charakteryzują się bezawaryjnością pracy.

Instalacje te mogą być usytuowane na dachach skośnych oraz płaskich, a także bezpośrednio wbijane w grunt. W skład zestawu fotowoltaicznego wchodzą: moduły fotowoltaiczne, inwerter, system montażowy, okablowanie oraz konektory.

POTENCJAŁ ENERGII SŁONECZNEJ W POLSCE

Zasoby energii słonecznej podobnie jak zasoby innych odnawialnych źródeł energii dzieli się na zasoby teoretyczne, techniczne i ekonomiczne.

Potencjał teoretyczny, zdefiniowany jest jako ilość energii możliwą do wykorzystania, przy założeniu 100% sprawności procesu pozyskiwania. Potencjał teoretyczny uwzględnia że całkowity dostępny potencjał jest wykorzystywany w celach energetycznych. Jego wielkość w żaden sposób nie odzwierciedla faktycznych możliwości pozyskania energii.


Potencjał techniczny jest częścią potencjału teoretycznego, i uwzględnia sprawność dostępnych technologii, położenie geograficzne oraz aspekty związane z magazynowaniem energii.
Potencjał ekonomiczny jest częścią potencjału technicznego zależną od cen paliw, wysokości podatków, wysokości wsparcia dla danej działalności energetycznej. Jest on obliczany w oparciu o szczegółowe analizy opłacalności danej działalności.
Potencjał techniczny energii słonecznej jest 100 razy wyższy niż zapotrzebowanie na energię w Polsce, natomiast potencjał ekonomiczny jest 750 razy niższy niż polskie zapotrzebowanie na energię. Biorąc pod uwagę powyższe informacje, z punktu widzenia ekonomicznego możliwe jest do uzyskania 1,3 % energii słonecznej w całkowitym zapotrzebowaniu na energię w Polsce.


Roczna gęstość promieniowania słonecznego w Polsce na płaszczyznę poziomą waha się w granicach 950 - 1250 kWh/m2. Warunki meteorologiczne charakteryzują  się bardzo nierównym rozkładem promieniowania słonecznego w cyklu rocznym. 
Około 80% całkowitej rocznej sumy nasłonecznienia przypada na sześć miesięcy sezonu wiosenno-letniego, od początku kwietnia do końca września, przy czym czas operacji słonecznej w lecie wydłuża się do 16 godz/dzień, natomiast w zimie skraca się do 8 godzin dziennie.

Potencjalna energia użyteczna w kWh/m2/rok w wyróżnionych rejonach Polski:

WYCENA INSTALACJI FOTOWLTAICZNEJ


Jak dobrać moc systemu fotowoltaicznego dla domu?


Dla właściwego doboru wielkości instalacji fotowoltaicznej należy określić roczne zużycie energii elektrycznej gospodarstwa domowego. Wedle nowej ustawy nie warto bowiem przewymiarowywać mocy instalacji fotowoltaicznej ze wzgledu na brak możliwości odsprzedaży nadwyżki wyprodukowanego prądu elektrycznego. 

Ile kWh uzyskamy z 1 kW instalacji fotowoltaicznej w Polsce?

Przyjmuje się, że z 1 kW mocy zainstalowanej w Polsce uzyskamy ok. 950 kWh energii elektrycznej rocznie.

Jaki jest koszt instalacji fotowoltaicznej ?


Wpływ na koszt ma typ konstrukcji montażowej (naziemna, dach płaski, dach skośny, BIPV) ,długość i grubość okablowania, zastosowane komponenty oraz wielkość instalacji. Ceny wahają się od 4300 - 5100 zł/kWh.
Ile powierzchni zajmują panele fotowoltaiczne?


Standardowy wymiar paneli 260 W to ok. 1x1,7 m.


Jakie dane potrzebuję do określenia mocy systemu fotowoltaicznego?


Nasi specjaliści przygotują dla państwa wyliczenia indywidualne.
1) Prosimy o podanie rocznego bądź miesięcznego zużycia energii w kWh (dane na rachunku z energetyki).
2) Wymiary połaci dachowej na stronę najbardziej wysunięta na południe (długość x szerokość).
3) Typ dachu (dach płaski, skośny) oraz pokrycie (blachodachówka, dachówka).
4) Moc przyłączeniowa obiektu (z umowy z Energetyką 
 lub rachunku)ZYSK Z INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ


Nowy projekt ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii wprowadzi system net-metering dla tzw. mikroinstalacji, czyli systemów do wytwarzania energii elektrycznej do 40 kW. Montując i przyłączając instalację do sieci, lokalny operator założy na swój koszt dwukierunkowy licznik energii. Różnica pomiędzy energią wyprodukowaną i zużytą będzie podlegała sprzedaży po cenie 80 % średniej ceny energii elektrycznej z roku ubiegłego w wypadku nadwyżki.
Krokiem niezbędnym do optymalizacji systemu fotowoltaicznego jest określenie rocznego zużycia prądu na podstawie rachunków z zakładów energetycznych.
Oszczędność w związku z pokryciem kosztów energii zużytej w ciągu roku na potrzeby gospodarstwa domowego z instalacji fotowoltaicznej (przy założeniu średniej ceny energi w najbliższych 15 latach na poziomie 0,65 gr za kWh):
Przy powyższych założeniach system fotowoltaiczny (PV), w zależności od wielkości zużycia prądu przez gospodarstwo domowe, zwróci się w przeciągu 7 lat.

Dodatkowo warto wziąć pod uwagę następujące czynniki:

  • Żywotność dobrych paneli fotowoltaicznych wynosi 25  lat.

  • Gwarancja na panele wystawiana jest na 12 lat ( w zależności od producenta )

Gwarancja na moc wyjściową uzyskaną z paneli wynosi 25 lat.