PANELE FOTOWOLTAICZNE W PRAKTYCE

Obsługa

Systemy solarne PV charakteryzują się pełnym zautomatyzowaniem i prawie całkowitą bezobsługowością. Dlaczego prawie?

Dachy płaskie:

  • przemycie paneli fotowoltaicznych raz/ dwa razy w roku;
  • przegląd raz/ dwa razy w roku (czy instalacja prawidłowo działa i produkuje przewidywaną ilość energii).

Dachy skośne:

  • nie wymagają czyszczenia (chyba, że w roku bardzo suchym z powodu np. pyłków) – czyści je bardzo dobrze spływający w zimie śnieg;
  • przegląd raz, dwa razy w roku.

Na dachach płaskich śnieg i jakiekolwiek nieczystości z paneli należy zetrzeć miękką szmatką.

Panele można oczyścić samodzielnie (woda + detergent + miękka szmatka), natomiast przegląd serwisowy to koszt ok. 250 zł.

Zimą panele samoistnie się oczyszczają poprzez spływający z nich śnieg.

WAŻNA INFORMACJA

Dobrej jakości inwertery same informują o usterkach dlatego nie ma potrzeby ciągłego osobistego monitorowania stanu instalacji.

Bilansowanie energii

Bilansowanie energii (inaczej net-metering), jest zagwarantowane ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Bilansowanie energii, czyli rozliczenie roczne ilości wyprodukowanej energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych i pobranej sieci przedsiębiorstwa energetycznego.

  • W stosunku: 1:0,8 (instalacje do 10 kW) – na każde 10 kW oddane do sieci elektroenergetycznej właściciel instalacji może odebrać 8 kW w ciągu roku od dnia początku produkcji energii,
  • W stosunku: 1:0,7 (instalacje o mocy większej niż 10 kW) – analogicznie – za każde 10 kW oddanych do sieci można odebrać 7 kW.

Net-metering w praktyce:

BILANS UJEMNY

– zużywamy więcej energii elektrycznej niż produkujemy z instalacji solarnej (przyczyna: źle zwymiarowany system fotowoltaiczny),
– ponosimy koszty związane z obsługą sieci,
– ponosimy koszty powstałego niedoboru energii.

BILANS ZEROWY

– zużyliśmy tyle samo prądu, ile wyprodukowała instalacja fotowoltaiczna,
– ponosimy jedynie koszty związane z obsługą sieci.

BILANS DODATNI

– produkujemy więcej energii z instalacji fotowoltaicznej, niż zużywamy,
– ponosimy jedynie koszty związane z obsługą sieci,
– nadwyżka energii jest sprzedawana przedsiębiorstwu energetycznemu.