Agroenergia 2020

Fotowoltaika dla rolników

Wśród wszystkich sektorów gospodarczych rolnictwo to sektor najbardziej uzależniony od warunków atmosferycznych. Zależność od promieniowania słonecznego okazuje się nie tylko istotna w kwestii plonów, lecz także w bilansie energii wykorzystywanej przez gospodarstwo.

Przede wszystkim wraz ze wzrastającym zapotrzebowaniem na energię elektryczną wzrastają koszty prowadzenia gospodarstwa rolnego. Nieunikniony wzrost cen prądu dla takiej działalności znacznie traci na jej opłacalności. W związku z tym konieczne jest uzyskiwanie energii w alternatywny sposób. Program Agroenergia umożliwia zmniejszenie kosztów instalacji fotowoltaicznej, ale przede wszystkim pozwala zmniejszyć narastające wydatki dzięki własnej, niezależnej elektrowni słonecznej.

Beneficjenci programu Agroenergia

Po pierwsze z programu mogą skorzystać osoby fizyczne będące właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych. Łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo. Po drugie dofinansowanie kierowane do osób prawnych, będących właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha. Przede wszystkim, co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania należy wykazać prowadzoną działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni.

Jakie korzyści?

Na podstawie programu Agroenergia można uzyskać dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla instalacji wytwarzających energię. Odbywa się to zgodnie z poniższą tabelą:

Agroenergia ulgi dla rolników

Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej, tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężonej w jeden układ, dofinansowanie wylicza się na podstawie mocy zainstalowanej obydwu urządzeń, zgodnie z powyższą tabelą oraz przewiduje się dodatek w wysokości 10 tys. zł.

Istnieje także dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii. Należy zaznaczyć, że koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii.

Rodzaje dofinansowanych przedsięwzięć

Dofinansowaniu podlegają instalacje fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe oraz pompy ciepła służące zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy o mocy zainstalowanej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW. W ramach realizowanej instalacji fotowoltaicznej bądź elektrowni wiatrowej dofinansowaniu może podlegać towarzyszący magazyn energii elektrycznej. Należy podkreślić, że dofinansowaniu z programu Agroenergia nie podlegają projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji. Biorąc pod uwagę zakres mocy instalacji objęty dotacją istotną kwestia staję się nowelizacja prawa budowlanego. Na jej podstawie niezbędne jest zwiększenia ochrony przeciwpożarowej w instalacjach powyżej 6,5kW.

Najważniejsze warunki dofinansowania

  • Przedsięwzięcie nie może rozpocząć się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
  • Dofinansowanie jest wypłacane w formie refundacji po zakończonej inwestycji.
  • Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.
  • Dofinansowanie nie jest wypłacane na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych.

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Ze względu na ustawę po podatku rolnym rolnicy mogą korzystać z ulgi inwestycyjnej. Po pierwsze “podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na zakup i zainstalowanie urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)”. Po drugie “Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja – w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych”

Masz pytania?

Chętnie na nie odpowiemy!
Skontaktuj się z nami!