14 sierpnia 2020 Karolina Gołda

Jak sfinansować swoją własną elektrownię?

Ze względu na rosnący rozwój przemysłu i techniki pojawiają się problemy związane z jakością otaczającego nas środowiska. Powietrze staje się coraz bardziej zanieczyszczone, zaś tradycyjne formy pozyskiwania energii stają się bardziej kosztowne. Po pierwsze alternatywą na niezależność energetyczną stają się instalacje fotowoltaiczne. Jest to tym bardziej korzystna oferta ze względu na ilość programów, na podstawie których można skorzystać z bezzwrotnych dotacji oraz kredytu z niższym oprocentowaniem. Do takich projektów należą między innymi program „Czyste powietrze”, „Mój prąd” oraz wprowadzona ulga termomodernizacyjna. Po drugie program uwzględnia dofinansowanie na wymianę instalacji centralnego ogrzewania lub wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

„Zadbaj o swój kawałek nieba”

            Niewątpliwie korzystanie z darmowej energii nie tylko brzmi atrakcyjnie, ale staje się coraz bardziej popularne wśród właścicieli domów jednorodzinnych. Prawdopodobnie wśród nowoczesnych źródeł energii odnawialnej wysoką popularnością cieczą się instalacje fotowoltaiczne, które zapewniają produkcję energii przez cały rok. Wynikają z tego korzyści nie tylko pod względem ochrony środowiska, lecz także mniejszych rachunków za prąd.

Na czym polega program?

            Głównym celem programu jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Forma pomocy polega na dotacji lub dotacji z przeznaczeniem na spłatę kredytu.

Kogo dotyczy?

Program kierowany jest do właścicieli oraz współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych. Jednak w drugim przypadku niezbędne jest wyodrębnienie w księdze wieczystej. Dochód roczny gospodarstwa domowego nie może przekraczać 100 000zł. W przypadku różnych źródeł dochodu należy je zsumować, przy czym suma dochodów nie może przekroczyć kwoty 100 000zł. Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty:
– 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym
– 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Zakres programu Czyste Powietrze

Dofinansowanie dotyczy wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy a także przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych w obrębie budynku. Należy wyjaśnić, że korzystając z programu Czyste Powietrze nie ma możliwości skorzystania z programu Mój Prąd. W ramach programu można jednak połączyć dotację wraz z termomodernizacyjną ulgą podatkową. Przede wszystkim należy podkreślić, że program dotyczy wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na ekologiczne. Przy takiej wymianie pomocna okazuje się fotowoltaika i piece elektrodowe, czy też zmiana ogrzewania na elektryczne, o czym będzie mowa w dalszej części arytkułu.

Jakie kwoty można uzyskać?

Wysokość dotacji może wynosić do 30 000zł dla podstawowego poziomu dofinansowania lub 37 000zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania. Warunki uzyskania dotacji zostaną wyjaśnione w poniższych akapitach.

Co podlega dofinansowaniu?

Program Czyste Powietrze jest projektem o szerokim zakresie. W kolejnym akapicie mogą znaleźć Państwo informację na temat modernizacji podlegających dotacji.

Część pierwsza programu Czyste Powietrze

Dotyczy Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania. Formy dofinansowania polegają na dotacji lub dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Opcja 1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych), 
– zakup i montaż:
a) mikroinstalacji fotowoltaicznej,
b) wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
c) ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
–  dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:
– 25 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
– 30 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Opcja 2

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:
– zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w opcji 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo
-zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do Programu.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu): 
– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu) 
– zakup i montaż:
a) mikroinstalacji fotowoltaicznej,
b) wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
c) ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy

Kwota maksymalnej dotacji:
– 20 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
– 25 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Część druga programu Czyste Powietrze


Jest przeznaczona dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania. Ponieważ nabór do tej części projektu jeszcze się nie odbył, data jego rozpoczęcia zostanie podana w późniejszym terminie. Formy dofinansowania w tej części obejmują dotacje, dotacje z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Dodatkowo program oferuje pożyczki dla gmin jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów.

Opcja 1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:
– zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo
– zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2a do Programu.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu),
– zakup i montaż:
a) mikroinstalacji fotowoltaicznej:
b) wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
c) ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:
– 32 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
– 37 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Informacje jak złożyć wniosek z programu Czyste Powietrze
, , ,