Finansowanie instalacji fotowoltaicznej – ile kosztują panele fotowoltaiczne?

Firma ekoCumulus współpracuje na zasadzie partnerstwa z przedsiębiorstwami zajmującymi się dofinansowaniami.

Ceny instalacji fotowoltaicznych gwałtownie spadły. W roku 2013 cena 1 kWp oscylowała w okolicach 8000 zł, natomiast obecnie jest to koło 4000-4500 zł (w zależności od mocy zestawu).

Koszt instalacji w roku 2013 z dofinansowanie z ówczesnego programu “Prosument” jest wyższy niż koszt obecnie bez żadnego dofinansowania!

Obecnie prognozowany spadek ok. 5% w skali roku dla paneli fotowoltaicznych.

OZE* stają się najtańszym źródłem energii! Coraz więcej państw będzie osiągać grid-parity (wyrównanie uśrednionych kosztów produkcji energii w instalacji fotowoltaicznej z kosztem energii elektrycznej pobieranej z sieci).

Dlatego już dziś warto zainwestować w panele słoneczne – jest to stabilna inwestycja!

całkowity wkład własny, kredytowanie, dofinansowanie realizowane ze środków unijnych i krajowych (jeżeli program jest aktualnie przeprowadzany, bądź planowany).
 Przysługuje bilansowanie, tzn. rozliczenie półroczne ilości wyprodukowanej energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych i pobranej sieci przedsiębiorstwa energetycznego.
całkowity wkład własny, kredytowanie, leasing, dofinansowanie realizowane ze środków unijnych i krajowych (jeżeli program jest aktualnie przeprowadzany, bądź planowany).
Możliwość odliczenia podatku VAT i amortyzacji od wartości instalacji. Możliwość sprzedaży energii elektrycznej do sieci po cenie rynkowej z poprzedniego roku.
całkowity wkład własny, kredytowanie, leasing, dofinansowanie realizowane ze środków unijnych i krajowych (jeżeli program jest aktualnie przeprowadzany, bądź planowany).
Zapewnione, ustawowo regulowane dofinansowanie: -25% od podatku rolnego. Przysługuje bilansowanie (gdy rolnik nie jest przedsiębiorcą). Możliwość odliczenia podatku VAT i amortyzacji od wartości instalacji (gdy rolnik jest przedsiębiorcą). Możliwość sprzedaży energii elektrycznej do sieci po cenie rynkowej z poprzedniego roku (gdy rolnik jest przedsiębiorcą).

Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST), stowarzyszenia, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych … itp.

Dofinansowanie realizowane ze środków unijnych i krajowych również jest możliwe jeżeli program jest aktualnie przeprowadzany, bądź planowany.

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE MOŻLIWEGO FINANSOWANIA I DOTACJI

AKTUALIZACJA: SIERPIEŃ 2017

EkoCumulus oferuje pośrednictwo w zakresie pozyskania dofinansowania inwestycji!

NFOŚiGW

Program “Region” – na mikroinstalacje prosumenckie OZE

 • alternatywa programu Prosument, Kawka;
 • forma – zwrotne preferencyjne niskooprocentowane pożyczki;
 • przyznawane za pośrednictwem funduszy wojewódzkich (WFOŚiGW) na określonych przez nich warunkach;
 • nabór wniosków przez WFOŚiGW – do 29.09.2017 r.,
 • czas trwania do 31.12.2023 r.;
 • program Region przewiduje uprzywilejowane oprocentowanie w stosunku do finansowania projektów środowiskowych w pozostałych dziedzinach ochrony środowiska.

WFOŚiGW

(aktualnie brak programów dofinansowania)

POIŚ

Odbiorcami wsparcia będą głównie:

 • podmioty publiczne (w tym jednostki samorządu terytorialnego);
 • podmioty prawne (w szczególności duże przedsiębiorstwa).

Regionalne Programy Operacyjne

Odpowiednie dla danego województwa dla szerokiego spectrum odbiorców:

Więcej informacji i wyszukiwarka dotacji: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/

Agencje, Instytucje Pośredniczące

Odbiorcami wsparcia są prosumenci za pośrednictwem gmin.

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
Dotacje do 85% na mikroinstalacje prosumenckie. Składnie wniosków za pośrednictwem gmin jest już zakończone, trwa podpisywanie umów. Realizacja – 2018 r.

Więcej informacji: http://www.dip.dolnyslask.pl/o-programie/poznaj-projekty.html

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: “Modernizacja gospodarstw rolnych”

 • poziom dofinansowania: 50% kosztów kwalifikowanych (młodzi rolnicy – 60%);
 • dodatkowy nabór wniosków;
 • obszar D (racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, zmiana profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawa jakości produkcji, zwiększenie wartości dodanej produktu, zakup urządzeń) – I kwartał 2018 r.;
 • obszary A, B, C (rozwój produkcji prosiąt, mleka krowiego, bydła mięsnego) – II kwartał 2018 r.

* OZE – Odnawialne Źródła Energii

panele słoneczne

Ile kosztują panele fotowoltaiczne?