4 września 2019 admin

Zlokalizowanie instalacji fotowoltaicznej jest jedną z najistotniejszych kwestii przy jej projektowaniu. Nieodpowiednia orientacja dachu może uczynić inwestycję kompletnie nieopłacalną.

Niekorzystny jest montaż paneli po stronie północnej, z uwagi na szerokość geograficzną Polski. Taka inwestycja jest nieopłacalna ze względu na małą efektywność, może być to nawet 40-50% mocy uzyskanej przez panele ukierunkowane na południe.

Spór na „odpowiednie” umiejscowienie toczy się pomiędzy ukierunkowaniem na południe i wschód-zachód. Która z tych opcji jest lepsza? Oczywiście południe, takie usytuowanie pozwoli najlepiej wykorzystać energię promieniowania słonecznego, a inwestycja zwraca się najszybciej. Orientacja wschód-zachód nie jest tak efektywna jak południowa, jednak pozwala wykorzystać większą powierzchnię dachową.

Lokalizacja paneli fotowoltaicznych - POŁUDNIE

Najkorzystniejsze warunki do pracy instalacji fotowoltaicznej uzyskamy montując panele powierzchnią czynną w kierunku południowym, na dachu, który nachylony jest pod kątem 30-40°. W ten sposób osiągniemy optymalne warunki do uzyskania maksymalnej mocy instalacji.

Lokalizacja paneli fotowoltaicznych - Wschód - Zachód

Tutaj również osiągnąć możemy bardzo dobre bądź dobre uzyski mocy instalacji. Wszystko zależy od tego, jak duże jest odchylenie od kierunku południowego, oczywiście im większe, tym mniejsze wartości będziemy osiągać. W tym przypadku optymalne nachylenie dachu waha się w granicach 20-40°.

Dzięki przeprowadzonej analizie możemy porównać osiągi instalacji przy orientacji południowej i wschodnio-zachodniej. Jak widać na załączonych tabelach (tab. 1 i tab. 2) moc prądu stałego produkowanego przez panele fotowoltaiczne osiągana przy ukierunkowaniu południowym wynosi 7,28 kW, natomiast przy ukierunkowaniu wschodnio-zachodnim 6,25 kW.

Zaskakującą różnicę zobaczymy porównując maksymalną osiąganą moc prądu zmiennego. W przypadku instalacji od strony południowej jest ona niższa (6,00 kW) niż od mocy osiąganej przy ekspozycji wschodnio-zachodniej (10,00 kW). Dzieje się tak, ponieważ przy instalacji ukierunkowanej na wschód-zachód czas, w jakim panele mogą produkować energię, jest dłuższy, trwa od wschodu Słońca do jego zachodu. Jednak nie jest to efektywna produkcja energii, ponieważ jej roczna produkcja wyższa jest w przypadku instalacji ukierunkowanej południowo.

Dane systemowe przy ekspozycji południowej

Dane systemowe przy ekspozycji wschód – zachód

Różnica w rocznej produkcji energii wynika z różnicy szacowanej produkcji energii w poszczególnych miesiącach. W obu przypadkach okres kwiecień-wrzesień zapewnia najlepsze uzyski z instalacji fotowoltaicznej. Jednak w przypadku ekspozycji południowej najwięcej energii otrzymujemy w kwietniu, następnie z każdym miesiącem stopniowo spada. Inaczej dzieje się przy ekspozycji wschód-zachód, tutaj najwyższe wartości osiągane są w czerwcu.

Ekspozycja wschodnio-zachodnia generuje mniejszą ilość energii elektrycznej. Dla porównania zwróćmy uwagę na czerwiec. Jest to miesiąc, w którym panele ukierunkowane na wschód-zachód produkują najwięcej energii elektrycznej (1,03 MWh). Taką samą ilość energii w czerwcu produkują panele ukierunkowane na południe, z tą różnicą, że nie jest to miesiąc z najwyższym uzyskiem energii.

Rys. 1. Szacowana miesięczna produkcja mocy przy ekspozycji południowej

Rys. 1. Szacowana miesięczna produkcja mocy przy ekspozycji południowej

Rys. 2. Szacowana miesięczna produkcja mocy przy ekspozycji wschód-zachód

Opracowana analiza pozwoliła dość szczegółowo porównać oba ukierunkowania. Choć, jak zostało już zaznaczone, montaż ukierunkowany na południe jest lepszy i w miarę możliwości stanowi priorytet, uzyski z ekspozycji wschodnio-zachodniej również są zadowalające i jak najbardziej opłacalne.