10 sierpnia 2020 Karolina Gołda

Mój prąd – jak uzyskać dofinansowanie i czy to się opłaca?

            „Mój prąd” jest to ogólnopolski program stworzony z myślą o spopularyzowaniu energii słonecznej w naszym kraju. Dzięki niemu można uzyskać dofinansowanie na założenie mikroinstalacji w swoim otoczeniu. Na podstawie programu blisko 200 000 rodzin będzie mogło skorzystać z bezzwrotnej dotacji w kwocie 5000zł. Wystarczającą czynnością do uzyskania dofinansowania jest założenie instalacji oraz poprawne wypełnienie wniosku.

Istotną kwestią jest zakres projektu – dofinansowanie można uzyskać wyłącznie na instalacje fotowoltaiczne. Dotacja skierowana jest do instalacji o mocy od 2kW do 10kW.

Kogo dotyczy program “Mój prąd”?

Program ten dotyczy osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. Podstawą do skorzystania z programu jest zawarcie kompleksowej umowy, która reguluje prawnie kwestie związane z wprowadzaniem wytworzonego przez mikroinstalację prądu do sieci elektrycznej. Ze względu na docelową grupę odbiorców, jaką są osoby fizyczne, przedsiębiorstwa nie mogą skorzystać z tego programu.

Czy warto?

Patrząc na sytuację energetyczną Polski zwiększenie produkcji energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii zaczyna być kwestią priorytetową dla kraju. Po pierwsze musimy zwrócić na malejące pokłady węgle oraz wzrost jego cen. Z tego powodu konieczne staje się szukanie innych alternatyw. Energia pochodząca ze słońca jest energią darmową, dlatego jest ważnym elementem gospodarki energetycznej. Dlatego powstał rządowy program “Mój prąd”, który umożliwia pomoc finansową przy założeniu mikroinstalacji fotowoltaicznej. W związku z tym można ubiegać się o dotację w wysokości 5000zł, lecz kwota ta nie może przekroczyć 50% kosztów mikroinstalacji,. Ważnym aspektem jest, iż przyznane w ramach projektu nie podlegają opodatkowaniu. W rezultacie, nie jest konieczne wykazywanie ich w rocznym zeznaniu podatkowym.

Jak złożyć wniosek?

Obecnie trwa druga tura przyjmowania wniosków, a termin ich składania mija z dniem 18 grudnia 2020 roku lub do wyczerpania alokacji środków. Ważnym aspektem składania wniosku jest konieczność założenia profilu zaufanego. Kolejne niezbędne kryteria to posiadanie przez osobę wnioskującą zakończonej instalacji oraz licznika dwukierunkowego. Aby złożyć wniosek należy odwiedzić rządową stronę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Należy zaznaczyć, że z dniem 31 marca 2020 roku NFOŚiGW przyjmuje wnioski tylko w wersji elektronicznej, przez wzgląd na panującą epidemię. Wnioski przesłane w formie papierowej ulegają odrzuceniu.

, ,