18 sierpnia 2020 Karolina Gołda

Zmiany w fotowoltaice w wyniku nowelizacji prawa budowlanego

Rosnąca popularność fotowoltaiki przekłada się na większą korzyść dla środowiska oraz domowego budżetu. Po pierwsze dzięki pozyskiwaniu energii z odnawialnych źródeł przyczyniamy się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń oraz redukcji produkowanego smogu. Po drugie jest to korzystne pod względem domowego budżetu, gdyż przy dobrze dobranej instalacji jesteśmy w stanie zredukować opłaty za prąd do minimum. Optymalny dobór paneli fotowoltaicznych umożliwia redukcję kosztów energii elektrycznej do opłat stałych a także umożliwia bilansowanie z energetyką. Po trzecie, istnieje szereg programów, które umożliwiają częściowe dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych takich jak Mój Prąd, Czyste Powietrze czy ulga termomodernizacyjna. Każdy z nich ma na celu popularyzację odnawialnych źródeł energii, jednocześnie obniżając koszty instalacji.

Czy warto inwestować w polskie OZE?

Na podstawie raportów Instytutu Energetyki Odnawialnej można zaobserwować jak szybko rozwija się sektor energii słonecznej w Polsce. Na koniec 2019 roku łączna moc zainstalowana w źródłach fotowoltaicznych wynosiła 1500 MW, zaś w maju 2020 r. osiągnęła prawie 2000 MW. Warto zauważyć, że wynik ten jest większy niż indywidualne moce elektrowni zawodowych w Połańcu, Rybniku czy Turowie. Według szacunków IEO na koniec roku 2020 możemy spodziewać się dużo wyższych wyników dla fotowoltaiki, osiągając moc rzędu 2,5 GW.

Jakie zmiany nas czekają?

Na skutek nowelizacji prawa przez Sejm ustawy o Prawie Budowlanym z dniem 13 września 2020 r. czekają nas nowe regulacje dotyczące uzgodnień projektów instalacji fotowoltaicznych powyżej 6,5 kW. pod kątem bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Na podstawie nowo uchwalonej ustawy „nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej”.

Wpływ nowelizacji prawa budowlanego

Najbardziej odczuwalnym skutkiem powstałej nowelizacji prawa budowlanego okaże się czas oczekiwania oraz wzrost kosztów instalacji. Warto mieć na uwadze, że wszystkie niezbędne dokumenty i zgody nie są wydawane od ręki. Z tego względu wydłuża się czas rozpoczęcia montażu instalacji. Aby wszystkie zgody uzyskać, konieczne będzie również zatrudnienie fachowców uprawnionych do wydawania pozwoleń. Wszystkie te czynności mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa montowanych instalacji. Należy zauważyć, że każda instalacja fotowoltaiczne czy elektryczna jest bezpieczna tylko jeśli zostanie prawidłowo wykonana. Nieprawidłowo dobrana instalacja oraz brak zabezpieczeń może skutkować większym ryzykiem powstania pożaru. Z tego względu przy wybieraniu oferty należy kierować się nie tylko ceną, ale również opinią o firmie, której zlecamy wykonanie instalacji.

, , ,