KLIENCI INDYWIDUALNI – FOTOWOLTAIKA DLA DOMU

Klient Indywidualny jest Prosumentem, czyli wytwórcą i jednocześnie odbiorcą produkowanej przez siebie energii elektrycznej.

Instalacja fotowoltaiczna dla domu – co jest ważne z Twojego punktu widzenia?

 1. Finansowanie instalacji PV (sprawdź zakładkę finansowanie);
 2. Rachunki za prąd możesz zamienić na spłatę instalacji;
 3. Brak obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę i zgłaszania zamiaru budowy systemu fotowoltaicznego do mocy 40 kWp;
 4. Podatek VAT:
  8% – instalacja na budynku mieszkalnym (powierzchnia użytkowa nie przekraczająca 300 m2,
  23% – dach budynku innego niż mieszkalny (np. garaż),  system naziemny.

Co wynika z ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw 2016; pozycja: 925)?

 1. Wirtualny magazyn energii – zapewnione bilansowanie energii w ciągu roku (tzw. opusty), bilansowanie dotyczy opłaty za energię i dystrybucję:
  • 1 do 0,8 dla mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10 kW,
  • 1 do 0,7 dla instalacji od 10kW do 40kW.
 2. Bilansowanie obowiązuje przez 15 lat od połączenia mikroinstalacji do sieci,
 3. Zakład energetyczny pokrywa koszty wymiany licznika na dwukierunkowy (w związku z bilansowaniem energii),
 4. Przedsiębiorstwo energetyczne jest zobowiązane do  bezpłatnego podłączenia instalacji fotowoltaicznej do 40kWp do sieci elektroenergetycznej i do mocy przyłączeniowej obiektu,
 5. Prosument nie zostaje przedsiębiorcą tzn. nie płaci od tej energii podatku dochodowego, akcyzy i VAT-u,
 6. Przedsiębiorstwo energetyczne rozlicza na bieżąco zużycie prądu i jego bilansowanie, Prosument musi tylko zgłosić instalację,
 7. Należy mieć umowę kompleksową z przedsiębiorstwem energetyczne,
 8. Dostępne jest bilansowanie trójfazowe zużycia energii w budynku tzn. przed rozliczeniem sumuje się energię wytworzoną  3 faz i odejmuje łączne  zużycie z 3 faz.

Podstawa prawna

Dz. U. z 2017 r. poz. 1148

Zapoznaj się z fragmentem lub całością ustawy.

Co zyskasz instalując panele fotowoltaiczne?

Zapoznaj się z poniższym przykładem, a sam zadasz sobie pytanie, dlaczego dopiero teraz zainteresowałeś się tym tematem!

Przykład instalacji 10kWp:

KOSZT INSTALACJI: 40 000 PLN
MOC INSTALACJI: 10 kWp
SZACOWANY ROCZNY UZYSK ENERGII: 9700 kWh
CENA ENERGII: 0,63 PLN / 1 kWh
VAT: 8%
DOFINANSOWANIE: BRAK
ODBIORCA: OSOBA PRYWATNA
DOTYCHCZASOWE RACHUNKI ZA ENERGIĘ: ~150 PLN

UWAGA! Ceny podane w przykładzie są cenami netto, a cena 1 kWh uwzględnia wzrost cen energii w ciągu roku.

Wykres pokazuje wkład, jaki trzeba zainwestować w stosunku do zysku, który instalacja będzie generować.

Zysk z instalacji fotowoltaicznej

Układ fotowoltaiczny zacznie przynosić oszczędności już po 7 latach.

Podsumowanie:

Mogą Państwo zaoszczędzić 180 000 zł w przeciągu 25 lat!

Żywotność systemu to aż 25 lat, a więc przez 18 lat przynosi ona czysty zysk!