Dofinansowanie

przez admin

Dofinansowanie fotowoltaiki we Wrocławiu

kalkulator na tle domkuDofinansowanie fotowoltaiki dostępne w postaci ulg, dotacji oraz pożyczek udzielanych na preferencyjnych warunkach jest sporą zachętą dla inwestorów, którzy coraz częściej decydują się na montaż instalacji fotowoltaicznej. Krajowe oraz regionalne wsparcie inwestycji w fotowoltaikę obejmuje szerokie grono adresatów. Z wielu form dofinansowania oraz w zróżnicowanym zakresie mogą korzystać m.in. osoby fizyczne, wytwarzające energię na własne potrzeby, a także przedsiębiorstwa, państwowe i samorządowe jednostki budżetowe, rolnicy. Nadrzędnym celem dofinansowania do fotowoltaiki jest poprawa jakości powietrza. Jeśli jesteś zainteresowany montażem mikroinstalacji w Twoim domu lub firmie, skontaktuj się z naszą firmą we Wrocławiu!

Krajowe dotacje do fotowoltaiki

Krajowe dotacje do fotowoltaiki są zachętą dla prosumentów, którzy podjęli decyzję o zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej. Program ogólnopolski Mój Prąd zakłada możliwość uzyskania wsparcia inwestycji w mikroinstalację o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, przeznaczonej na cele mieszkaniowe, z wyjątkiem inwestycji polegającej na  zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej. Wniosek o dopłatę można złożyć w momencie, gdy instalacja jest już wykonana i podłączona do sieci. Program krajowy Czyste Powietrze to także możliwość doinwestowania budowy mikroinstalacji w gospodarstwach domowych. W ramach programu przewidziane jest wsparcie w postaci dotacji, jak również dopłaty na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, tzw. Kredytu Czyste Powietrze. Program Stop Smog obejmuje wsparciem inwestowanie w fotowoltaikę przez gminy położone na obszarze objętym uchwałą antysmogową. Przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej, z programu Energia Plus, który realizowany jest w formie dotacji, a także pożyczek udzielanych na preferencyjnych oraz rynkowych zasadach. Z programu Agroenergia mogą korzystać rolnicy, którzy planują zainwestować w fotowoltaikę. W tym przypadku podpisanie umowy z firmą na projekt i wykonanie mikroinstalacji oraz zakup instalacji może odbyć się dopiero po zakwalifikowaniu do dofinansowania. Podobnie jak w programie Czyste Powietrze, tutaj również dotacja przyznawana jest wyłącznie na zakup i montaż nowej instalacji, a nie na inwestycję w rozbudowę istniejącej instalacji.

Regionalne dotacje do fotowoltaiki

Uzupełnieniem wsparcia inwestycji w mikroinstalację są regionalne dotacje do fotowoltaiki. Na terenie Wrocławia regionalną instytucją finansującą inwestycje w ekologię jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Można tam zasięgnąć szczegółowych informacji na temat aktualnych możliwości uzyskania wsparcia budowy instalacji fotowoltaicznej w postaci dotacji lub pożyczek. Mikroinstalacja umożliwia racjonalne gospodarowanie energią, natomiast WFOŚiGW we Wrocławiu przewiduje różne formy dofinansowania do przedsięwzięć, które służą ochronie atmosfery, w tym inwestycji wykorzystujących źródła energii odnawialnej.

 

You may also like

Zostaw komentarz

Ta strona używa plików cookie, by lepiej poznać potrzeby swoich odbiorców. Akceptuje Czytaj więcej...