Jak zostać prosumentem?

przez admin
Mianem prosumentów określa się osoby, które są jednocześnie producentami oraz konsumentami energii elektrycznej pozyskiwanej z odnawialnych źródeł. Warto jednak zaznaczyć, że muszą one dodatkowo spełnić określone warunki. Jednym z nich jest posiadanie mikroinstalacji. Co może nią zostać? Jakie jeszcze cechy powinny wyróżniać prosumenta?

Kto może zostać prosumentem?

Prosumentem może zostać osoba fizyczna, a także przedsiębiorca, pod warunkiem że głównym aspektem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej nie jest wytwarzanie energii elektrycznej. Oprócz tego o wspomniane miano mogą postarać się właściciele gospodarstw rolnych, sadowniczych czy też rybackich. Dodatkowo do tej grupy zaliczane są wspólnoty mieszkaniowe, a także kościoły. Aby jednak móc nazywać się prosumentem trzeba:
  • kupować energię wyłącznie na podstawie kompleksowej umowy,
  • mieć mikroinstalację,
  • wytwarzać własną energię elektryczną wykorzystując w tym celu tylko odnawialne źródła energii,
  • być końcowym odbiorcą energii, a więc nie dystrybuować jej, ani nie wysyłać dalej.
Warto przy tym pamiętać, że każdy z tych trzech warunków powinien być spełniony, żeby można było mówić o prosumencie. Trzeba także mieć na uwadze, że aby nim zostać, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku.

Czym jest mikroinstalacja?

Co możemy określić mianem mikroinstalacji? Przez to określenie rozumie się odnawialne źródła energii, których moc nie przekracza 50 kW. Co więcej, ten sprzęt musi zostać podłączony do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV. Najpopularniejszy przykład tego rodzaju instalacji to instalacja fotowoltaiczna. Panele, z których się składa, pozwalają na zamianę promieni słonecznych w energię. Oprócz tego do tej grupy zaliczane są też elektrownie wiatrowe.

You may also like

Zostaw komentarz

Ta strona używa plików cookie, by lepiej poznać potrzeby swoich odbiorców. Akceptuje Czytaj więcej...