Montaż pomp ciepła – Wrocław

Energooszczędne sposoby ogrzewania domu zyskały licznych zwolenników, wśród których wielu naszych klientów zdecydowało się na montaż pomp ciepła. Urządzenia grzewcze wykorzystujące odnawialne źródła energii mogą występować w rozmaitych wariantach i konfiguracjach. Oferujemy montaż różnych rodzajów pomp ciepła, w tym również instalację hybrydowych systemów ogrzewania, które uwzględniają współistnienie kilku źródeł paliwa. Dysponujemy specjalistycznym sprzętem, przy pomocy którego nasz wykwalifikowany personel wykonuje kompleksowy montaż pomp ciepła. Prace instalacyjne przeprowadzamy w oparciu o wymogi techniczno-budowlane. Nasza firma we Wrocławiu zajmuje się montażem pomp ciepła zarówno w budynkach nowych, jak i użytkowanych.

Jakie formalności mogą dotyczyć montażu pompy ciepła?

Formalności dotyczące montażu pompy ciepła są odmienne w zależności od typu urządzenia grzewczego. Instalowanie pomp ciepła, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę ani zgłoszenia, jeśli urządzenie nie przekracza 50 kW mocy zainstalowanej elektrycznej. Są jednak od tej zasady pewne wyjątki, które dotyczą np. obiektów położonych w obszarze nadzoru konserwatora zabytków lub sytuacji, kiedy wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz na obszar Natura 2000. Przeprowadzane przez nas prace montażowe uwzględniają również wymogi przepisów prawa geologicznego i górniczego, a także prawa wodnego. Szczególne wymagania dotyczące instalowania pomp ciepła mogą wynikać z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzji na temat warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Instalacja pompy ciepła – usługi we Wrocławiu

Prawidłowa instalacja pompy ciepła zapewnia jej niezakłócone działanie i długotrwałą żywotność. Sposób montażu każdego typu pompy ciepła jest odmienny, ponieważ urządzenia te różnią się od siebie sposobem działania i komponentami w obrębie instalacji. Montaż pompy ciepła należy powierzyć wykwalifikowanej ekipie z uprawnieniami do przeprowadzania tego typu robót. Instalatorzy, zatrudnieni w naszej firmie mają doświadczenie w instalowaniu różnego typu pomp ciepła, z uwzględnieniem wymogów techniczno – budowlanych w zakresie umiejscowienia jednostki zewnętrznej i wewnętrznej, a także wytycznych wynikających z przepisów prawa miejscowego i decyzji urzędowych. Wykonamy projekt instalacji pompy ciepła, a jeśli towarzyszy jej ogrzewanie podłogowe, przygotujemy również projekt instalacji grzewczej podłogowej. Uwzględnimy wszystkie niezbędne parametry obiektu, które mogą wpłynąć na dobór mocy urządzenia i rodzaju pompy ciepła. W razie potrzeby wykonamy prace ziemne w celu montażu instalacji. Przeprowadzimy także podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej. Oferujemy wykonanie pierwszego rozruchu pompy ciepła oraz prace serwisowe w obrębie instalacji. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących montażu pompy ciepła, skontaktuj się z naszą firmą we Wrocławiu. Zapewniamy fachowe doradztwo na każdym etapie realizacji inwestycji!

 

You may also like

Zostaw komentarz

Ta strona używa plików cookie, by lepiej poznać potrzeby swoich odbiorców. Akceptuje Czytaj więcej...