Montaż paneli fotowoltaicznych

przez admin

Montaż paneli fotowoltaicznych – Wrocław

panele fotowoltaiczneMontaż paneli fotowoltaicznych powinien być przeprowadzany wyłącznie przez wykwalifikowane osoby. Nasi pracownicy dysponują szeroką wiedzą i umiejętnościami, które zapewniają prawidłowy i bezpieczny montaż fotowoltaiki. Przed przystąpieniem do instalacji paneli fotowoltaicznych na dachu oceniamy jego wymiary, pochylenie i stan. Do tych parametrów dostosowujemy wielkość instalacji fotowoltaicznej. Na dobór komponentów instalacji wpływ ma również rodzaj poszycia dachowego, do którego dopasowujemy typ mocowań paneli. W przypadku montażu paneli fotowoltaicznych na gruncie oceniamy podatność gruntu na zapadanie, ponieważ ma to ogromny wpływ na właściwe ułożenie paneli. Zmiana ustawienia paneli lub kąta ich ułożenia, wywołana brakiem stabilności gruntu może być przyczyną spadku mocy paneli fotowoltaicznych. Dzięki stelażom, na których montujemy panele na gruncie możemy optymalnie ustawić ich kąt nachylenia. Panele na gruncie ustawiane są również w kierunku południowym. W naszej firmie we Wrocławiu zapewniamy prawidłowe przeprowadzenie montażu paneli fotowoltaicznych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami.

Umiejscowienie paneli fotowoltaicznych

Wybierając umiejscowienie paneli fotowoltaicznych należy unikać okolic zacienionych, a także nadmiernie narażonych na zanieczyszczenie lub spadające liście z drzew. Najkorzystniej jest instalować panele na południowej stronie dachu, pod kątem nachylenia 30 – 60 stopni. W przypadku montażu paneli fotowoltaicznych na gruncie wykorzystujemy stelaże, które ułatwiają przeprowadzenie montażu pod optymalnym kątem. Panele fotowoltaiczne instalowane na gruncie powinny być pochylone pod kątem 40 – 45 stopni. Montaż paneli na gruncie powinien być wykonywany w miejscach, które nie są narażone na ich zasłanianie przez drzewa lub inne obiekty. Pod panelami przeprowadzamy montaż okablowania fotowoltaicznego. Zapewniamy staranne i solidne zabezpieczenie przewodów elektrycznych, jak i całej instalacji fotowoltaicznej. Panele fotowoltaiczne mogą być układane pionowo (obok siebie w rzędzie) lub poziomo (jeden nad drugim). Prawidłowe umiejscowienie paneli fotowoltaicznych wpływa korzystnie na ich moc i wydajność.

Uruchamianie instalacji fotowoltaicznej

Uruchamianie instalacji fotowoltaicznej powinno być przeprowadzane przez wykonawcę instalacji fotowoltaicznej, który posiada do tego stosowne uprawnienia, tj.

  • uprawnienia elektryczne, tj. uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub,
  • certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie systemów fotowoltaicznych, albo
  • świadectwo kwalifikacji, uprawniające do wykonywania prac na stanowisku dozoru lub eksploatacji urządzeń, instalacji lub sieci.

Uprawnieni instalatorzy naszej firmy we Wrocławiu przeprowadzają w obecności klienta rozruch instalacji. Ma to miejsce w ciągu dnia, kiedy instalacja wytwarza prąd. Po wykonaniu pierwszego rozruchu następuje obustronne podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego instalacji. Następnie klient zgłasza instalację fotowoltaiczną do operatora systemu dystrybucyjnego (OSD), który wykonuje podłączenie instalacji do sieci i montuje licznik dwukierunkowy. Licznik ten umożliwia prawidłowe rozliczanie się klienta z dostawcą energii elektrycznej. Konieczne jest także zawarcie z dostawcą prądu nowych umów, dotyczących dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej z mikroinstalacji. Po wymianie licznika klient może rozpocząć korzystanie ze swojej instalacji fotowoltaicznej.

 

You may also like

Zostaw komentarz

Ta strona używa plików cookie, by lepiej poznać potrzeby swoich odbiorców. Akceptuje Czytaj więcej...